Penta je středoevropská investiční skupina, založená v roce 1994. Působí zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu a v realitním developmentu. Spravuje jediný fond svých partnerů, akcionářů společnosti. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než třicet tisíc lidí a hodnota aktiv skupiny dosáhla v roce 2013 výše 6,5 miliardy eur. Penta působí ve více než deseti zemích Evropy a má svoje zastoupení v Praze, Bratislavě, Varšavě a Mnichově.

 

KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství. V České republice zaměstnává přes 900 odborníků a tím se řadí mezi největší poskytovatele poradenských služeb v zemi. Služby poskytuje stovkám firem z celé řady odvětví, zejména však z finančního, energetického a nemovitostního trhu. Svým klientům pomáhá zmírňovat rizika a uchopit obchodní příležitosti nejen u nás, ale také v zahraničí.

 

Patria Finance byla založena v roce 2001. Patria je držitelem povolení České národní banky, které ji opravňuje v obchodování s domácími i zahraničními cennými papíry, je členem Burzy cenných papírů Praha a je zastoupena v několika jejích orgánech. Společnost byla založená v roce 1994 jako první investiční banka v České republice.

 

Odborné organizace

CVCA je asociace, která zastupuje zájmy společností působících v oblasti private equity a venture kapitálu v České republice. Jejími členy jsou firmy investující private equity a venture capital (řádní členové) a společnosti, které v oblasti private equity a venture kapitálu vykonávají poradenské služby (přidružení členové).

CFA Society Czech Republic je asociace tuzemských investičních profesionálů pozostávajících z portfolio manažerů, analytiků, investičních poradců a ostatních finančních profesionálů. 

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) je nezávislým, reprezentativním orgánem, který reguluje konstrukční a nemovitostní profesionály. Poskytuje standardy vzdelávání a odborné praxe.

Další významní partneři

Největší investiční konference o akciích v České republice, kde se dozvíte konkrétní investiční příležitosti od předních českých a slovenských portfolio manažérů. Konference se koná každoročně a kromě prezentací si můžete rozšířit své znalosti daného tématu na praktických workshopech, nebo se zúčastnit diskuzí s investory.

 

Kreativní internetová agentura zaměřující se na vývoj a propagaci webových a mobilních aplikací.  Flow Media využívá ty nejnovější technologie a jejich specialitou je vývoj HTML5 aplikací.

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. Za správnou implementaci kreditního systému jí Evropská komise udělila pro roky 2014 - 2017 právo využívat certifikát „ECTS label“ a „DS label“. VŠE se člení na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních oborů v  bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu.

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze dnešní podoby vznikla 1. července 1991. Základním posláním fakulty je poskytovat univerzitní vzdělání v akreditovaných studijních programech, vyvíjet vědecko-výzkumnou činnost a provádět habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v akreditovaných oborech

Ekonomicko-správní fakulta (ESF MU) byla založena roku 1990 jako šestá (a první polistopadová) fakulta Masarykovy univerzity. Výuka byla zahájena v září 1991. Je tvořena sedmi katedrami, které poskytují bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v prezenční nebo kombinované formě, a program celoživotního vzdělávání. Její areál se nachází v Brně-Pisárkách.

Študentský parlament NHF Ekonomickej univerzity v Bratislave je partia dobrovoľníkov, ktorí zastupujú všetkých študentov Národohospodárskej fakulty. Našou hlavnou úlohou je pomáhať Vám, našim spolužiakom, s riešením problémov, ktoré počas štúdia nastanú. Komunikujeme z vedením fakulty a univerzity a hájime tak záujmy študentov.

 

Mediální partneři

 

Ostatní partneři