Škola investování 30: Fundamentální analýza 3. část

4103x přečteno

Každý, kdo investuje své peníze do akcií, chce dosáhnout kapitálového zisku. Jak se ale dozvědět, ve které fázi se právě hodnota akcie nachází? Jak stanovit, kdy je ten správný čas ke vstupu z obchodní pozice či výstupu z ní?

Odpověď na tyto otázky se může zdát složitá, avšak velmi účelná. Řeč je o analýzách, jinými slovy prognózách akciových kurzů. Tato kapitola pojednává o fundamentální analýze, která stojí vedle dalších dvou typů analýz, technické a psychologické. Díky těmto tří analýzám můžeme určit příští vývoj kurzu akcie a tím se zlepšit naše schopnost lépe rozhodnout o dalším způsobu investování. Zajímavou ji činí i fakt, že lze zvládnout pomocí selského rozumu. Samozřejmě, i zde se setkáme s definicemi a obecně platnými pravidly, avšak logické uvažování a racionální přístup jsou občas mnohem potřebnější.
 
Fundamentální analýza má přezdívku „akciová“, protože se nejčastěji používá k určení vnitřní hodnoty akcie. Lze však aplikovat i na jiná podkladová aktiva, např. komodity, měny či indexy. Jedno z nejzákladnějších pravidel je nutnost specializace na daný investiční instrument. Samozřejmě, můžete být investory, kteří investují “po kouskách” do každého možného i nemožného investičního instrumentu, avšak nespoléhejte se na velké výnosy. Stěží lze obsáhnout do detailu všechny finanční instrumenty, a proto je důležité specializovat se na takové, která jsou nám blízké. Každý z nás má určitý investiční profil a podle něj inklinuje k určitým druhům investic. Tím nechci tvrdit, že byste si měli vybírat jen jeden či dva typy investice. Diverzifikace portfolia je velmi důležitá. Když máte sklon k riziku a nakupujete ve větší míře akcie, rozhodně neuškodí mít i konzervativnější složku. Ale už proto, že máte v oblibě rizikovější instrumenty, měli byste se jimi více zabývat. Proto pokud chceme obchodovat s akciemi, je dobré znát jejich rozdělení na cyklické a anticyklické, jejich chování v různých situacích i ve vztahu s jinými instrumenty. Měli bychom zohlednit také hospodaření firmy, úspěšnost nabízených produktů a schopnost pracovat s poptávkou po daném sortimentu v budoucnu. V případě měny se setkáme s obdobným chováním v souvislosti s úrokovými měrami a hospodářským cyklem. U komodit si musíme být vědomi rozdělení na drahé kovy a na komodity průmyslového zpracování či zemědělského původu. Každá z těchto skupin má totiž tendenci k odlišnému chování a právě na tom bychom měli zakládat svoji strategii.
 
Cílem analýzy je nalézt reálnou hodnotu daného instrumentu a klasifikovat nadhodnocenou či podhodnocenou akcii. Zjištěnou hodnotu tak porovnáváme s aktuálním oceněním na finančních trzích a z toho vyvozujeme patřičné kroky. Vnitřní hodnotu akcie samozřejmě nikdo přesně nezná a není nikde uvedena. Pokud se ji podaří odhadem identifikovat co nejvíce, skýtá se nám prostor k dosažení zisku. V potaz bereme různé faktory, které ovlivňují pohyb kurzu. Ještě než se jim budeme podrobněji věnovat, je nutné, abychom doplnili základní charakteristiku fundamentální analýzy o 3 úrovně, ve kterých se analýza provádí. Jedná se o globální fundamentální analýzu, odvětvovou a firemní. Následující díl se věnuje první zmíněné, a to globální FA.
 
Tento díl je citací knihy s názvem Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích od člena Klubu investorů Davida Štýbra (knihu naleznete zde)
Autor: redakce