Co pro Čínu znamená první default dluhopisu?

2316x přečteno

V pátek 7. března nastala dle mnohých v Číně přelomová situace, kdy firma Chaori Solar nezvládla zaplatit úrok 14,5 milionu dolarů.

V pátek 7. března nastala dle mnohých v Číně přelomová situace, kdy firma Chaori Solar nezvládla zaplatit úrok 14,5 milionu dolarů a tento dluhopis se tak stal prvním korporátním dluhopisem, který čínská vláda nechala zbankrotovat a nepodala firmě na poslední chvíli pomocnou ruku.

Mnoho analytiků i ekonomů již delší dobu vyjadřuje znepokojení nad kreditem v Číně, kdy na konci minulého roku korporátní dluh dosáhl rekordní hodnoty 12 bilionů dolarů, tedy asi 120 procent HDP, a především jeho rapidním nárůstem od roku 2007, kdy se čínská vláda snaží podporovat ekonomiku levnějšími úvěry. Po kongresu z druhé poloviny minulého roku je zřejmá změna politiky směrem k předání kontroly nad úvěry trhu, kterou právě tento bankrot reprezentuje.

Bank of America událost přirovnala ve své analýze k Bear Stearns a další dokonce k Lehman Brothers. Jisté nyní je, že Lehman Brothers je přehnané přirovnání ve smyslu rapidní reakce trhů, která tehdy následovala. I přesto pár důvodů k opatrnosti existuje. Konsenzus nyní říká, že můžeme očekávat více korporátních bankrotů v Číně. Za prvé je to nebezpečné kvůli nepřipravenosti čínského práva na tyto případy. A za druhé, ačkoliv Čína má dostatek finančních zdrojů a místní vláda již ukázala, že je ochotna silně intervenovat, aby pomohla finančnímu systému, pokud se rozběhne řetězec bankrotů, může být těžké jednoznačně určit, kde a jak zasáhnout, aby bylo zabráněno systémovému riziku.

Nynější regulace trhu však vede ke špatnému nacenění kreditního rizika. Například dluhopis firmy Chaori byl vydán se spreadem 575 bps, což implikuje pravděpodobnost nesplacení 30-40 procent. Dluhopisy firem se stejným ratingem na rozvinutých trzích by byl 40-50 bps a pravděpodobnost 3-4 procenta. Dlouhodobě je tedy takový vývoj jistě žádoucí, protože bankroty a tržní úrokové míry povedou k lepší alokaci kapitálu. Na druhou stranu aby šlo o opravdu významný krok, muselo by spíše dojít k bankrotu dluhopisu státní firmy, protože již nyní výsledkem regulace jsou významné rozdíly ve spreadech dluhopisů státu, státních firem a soukromých firem.

Investoři a analytici tak nyní upírají oči k dalším firmám a snaží se uhodnout, které budou následovat.

Zdroj: CNBC