Nejdůležitější ekonomický graf

3905x přečteno

Pokud byste měli znát jednu věc o americké ekonomice, měl by to být tento graf.

Graf ukazuje produktivitu (výstup práce za hodinu) v USA, která se od roku 1947 čtyřikrát zvýšila. To je obrovský úspěch pro vyspělou ekonomiku. Má to ale háček.

Produktivita práce stabilně rostla v letech 1947-1980. Za tu dobu se zvýšila dvojnásobně. Stejně s tím rostl i reálný příjem mediánové rodiny v USA. Obojí se vyvíjelo víceméně stejně – produktivita práce se rovnala příjmu. My se ale zaměříme na dobu od roku 1980, kdy přišla velká změna.

V posledních 34 letech nastalo pozoruhodné rozdělení křivek. Zatímco USA produkuje dvojnásobně více práce za hodinu oproti roku 1980, tak pouze malá část zisku je distribuována jako reálný příjem. Rozdíl v obou křivkách je v dnešní době největší v historii.

Kam plynou zisky z produktivity? Jsou 2 místa:

1) Vlastníci kapitálu se podílejí větší měrou na HDP - podíl na zisku roste rychleji než mzdy

2) Nejlépe placení pracovníci dostávají vyšší podíl celkových výdajů na mzdy

Shrnutím je, že od roku 1980 rodiny z vyšší příjmové skupiny obdrželi více příjmů z ekonomiky, než nižší příjmové skupiny.

Prohlubující se propast mezi produktivitou práce a mediánovým reálným příjmem je důležitým problémem naší doby. Nejde jen o nerovnost, ale pomyslně rozevřené nůžky mají vážný dopad na makroekonomickou a finanční stabilitu. 

Zdroj: houseofdebt.org

 

Přečtěte si také:

První dáma $

Nejbohatší lidé 2014

Autor: Dušan Ciprys