Česko vs. Slovensko 2. díl - HDP v absolutní a relativní podobě

7954x přečteno

Česko a Slovensko, dvě země, které zažily léta společného vývoje, ale taky léta vzájemné rivality a to nejen hokejové na ledové ploše.V seriálu Česko vs. Slovensko nás bude zajímat hlavně ekonomické srovnání zemí. Jak si na tom stojí z hlediska základních makroekonomických ukazatelů? Která země je výkonnější? Jak si Česká a Slovenská ekonomika vedla v minulosti? A jak si povedou v budoucnosti? V novém seriálu klubu investorů si postupně zodpovíme všechny otázky. Dnešní díl je věnován HDP v absolutním a relativním srovnání.

HDP v absolutním srovnání (PPP, běžné ceny)

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD) sdružuje 34 ekonomicky nejrozvinutějších států na světě. Země OECD vytvořily za rok 2013 HDP v hodnotě 47 480 826 miliónů $. Česká republika vytvořila HDP 291 956,6 miliónů $, což ji řadí na 21. místo v absolutním srovnání se zeměmi OECD. Slovenská republika vytvořila HDP 141 998 miliónů $ a v absolutní srovnání se řadí až na 29. místo.

Když dané čísla přepočteme na procenta tak zjistíme, že ČR se podílí na tvorbě celkového HDP 0,61 % a SR 0,29 %. Jen pro srovnání: USA za rok 2013 vytvořily HDP 17 408 415 miliónů $, což je řadí na první místo a na celkovém HDP se podílí 36,66 %.

V absolutním srovnání můžeme říct, že Slovenská republika za Českou republikou zaostává. HDP Slovenska, které bylo vytvořeno za rok 2013, představuje 48 % HDP Česka.

HDP v relativním srovnání (PPP, běžné ceny)

Pokud HDP přepočítáme na osobu, tak už rozdíl není tak markantní. Česká republika v HDP na osobu zaujímá v rámci zemí OECD 25. místo a dosahuje 74 % HDP na osobu zemí OECD. Slovenská republika se nachází pouhé dvě místa za ČR, čili na 27. místě a její HDP na osobu představuje 70 % HDP na osobu v zemích OECD. V porovnání se zeměmi EU dosahuje ČR 80 % průměrného HDP na osobu v zemích EU a SR 75 %.

HDP na osobu za rok 2012 v $

OECD

EU 28

EU 17

ČR

SR

36836

34040

36865

27527

25848

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z OECD

Další díl bude věnován vývoji růstu HDP.

Předchozí díl: Česko vs. Slovensko 1. díl - Úvod

Další díl: Česko vs. Slovensko 3. díl - Vývoj HDP

Pokud se Vám naše články líbí - podpořte nás.

Autor: