Česko vs. Slovensko 5. díl - Veřejné finance a státní rozpočet

8224x přečteno

Česko a Slovensko, dvě země, které zažily léta společného vývoje, ale taky léta vzájemné rivality a to nejen hokejové, na ledové ploše.V seriálu Česko vs. Slovensko nás především zajímá hlavně ekonomické srovnání zemí. Jak si na tom stojí z hlediska základních makroekonomických ukazatelů? Která země je výkonnější? Jak si Česká a Slovenská ekonomika vedla v minulosti? A jak si povedou v budoucnosti? V seriálu klubu investorů si postupně zodpovídáme všechny otázky. Dnešní díl je věnován veřejným financím a státnímu rozpočtu.

Slovenská republika si vybrala poněkud jinou fiskální politiku než Česká republika. Od roku 1993, kdy začaly tyhle dvě země fungovat samostatně, rostl dluh SR daleko výrazněji, než dluh ČR. Do roku 2000 rostl veřejný dluh Slovenska až na 50,2 % HDP. Český dluh se v tomtéž roce nacházel na úrovni 17,7 %. Slovensko po té nastolilo přísnější fiskální politiku a začalo snižovat celkový dluh až do roku 2008, kdy se dluhy obou zemí téměř srovnaly na úrovni 28 % HDP s tím, že Slovensko na tom bylo o trochu lépe než Česko, a vstupovalo tak do krize méně zadlužené. Od roku 2009 začíná veřejný dluh obou zemí díky finanční krizi narůstat výrazně rychleji a v roce 2013 dosáhl v Česku 46 % a na Slovensku 55,4 %. I přesto, že vlády razily heslo zodpovědné fiskální politiky, tak veřejný dluh stále rostl!

Graf obsahuje i predikci OECD na rok 2014 a 2015, z níž je patrné, že dluhy obou zemí dále narůstají, a Slovensko se opět začíná Česku vzdalovat a jeho zadlužení roste rychleji.

Zdroj: vlastní na základě dat OECD

Z hlediska fiskální politiky můžeme obě země označit za relativně nezodpovědné, ale Česko můžeme brát za míň nezodpovědnou zemi. Do vypuknutí finanční krize v roce 2009 prožívaly, jak česká, tak slovenská ekonomika fázi expanze. Bohužel v těchto příznivých časech, vlády obou zemí nadále zvyšovaly zadlužení a jejich rozpočty byly v deficitu, místo toho, aby zvolily politiku „šetření na horší časy“.

Průměrný deficit za rok 2000 – 2008 byl v ČR 3,75 % a v SR 4,66 % HDP. Česko se tolik nezadlužovalo jako Slovensko. Ovšem, když přišel klíčový rok 2009, kdy se projevila finanční krize, tak slovenská vláda neškrtala v rozpočtech, tak jako ta česká, což se projevilo na pozitivní růstu HDP v dalších letech, nicméně větší deficity a růst státního dluhu se může projevit přehřátím slovenské ekonomiky a následným úpadkem do recese.

Zdroj: vlastní na základě dat OECD

Předchozí díl: Česko vs. Slovensko 4. díl - Komponenty HDP

Další díl: Česko vs. Slovensko 6. díl - Inflace

Pokud se Vám naše články líbí, můžete nás podpořit - ZDE.

Autor: