Česko vs. Slovensko 9. díl - Bankovní sektor

3336x přečteno

Česko a Slovensko, dvě země, které zažily léta společného vývoje, ale taky léta vzájemné rivality, a to nejen té hokejové, na ledové ploše.V seriálu Česko vs. Slovensko nás především zajímá hlavně ekonomické srovnání zemí. Jak si na tom stojí z hlediska základních makroekonomických ukazatelů? Která země je výkonnější? Jak si Česká a Slovenská ekonomika vedla v minulosti? A jak si povedou v budoucnosti? V seriálu klubu investorů si postupně zodpovídáme všechny otázky. Předposlední díl je věnován bankovnímu sektoru.

Nejkomplexnějším ukazatelem, do kterého se promítají všechny aktivity banky a potenciální ztráty, které vyplívají ze znehodnocení aktiv, je kapitálová přiměřenost, která vyjadřuje vybavenost banky vlastními zdroji ve vztahu k rizikové struktuře aktiv.

Z hlediska kapitálové přiměřenosti můžeme usoudit, že i vzhledem k tomu, že obě země zasáhla finanční krize, tak bankovní sektory obou zemí zůstaly zdravé a splňují podmínku mezinárodní dohody (Basel III), která stanovuje, že kapitálová přiměřenost včetně kapitálového polštáře má být nejmíň 10,5 %, což obě země prozatím s přehledem splňují a trend ukazuje, že kapitálová přiměřenost se neustále zvětšuje a bankovní sektory obou zemí budou i nadále stabilní.

Zdroj: vlastní zpracování na základě ČNB a NSB

Celkový soukromý dluh v ČR v poměru k HDP tvoří 72,4 % a v SR 73,1 % za rok 2012. Banky obou zemí jsou zodpovědnější, a nepůjčují s velkým rizikem, o čemž svědčí i nízké soukromé zadlužení na rozdíl např. od Irska, kde soukromé zadlužení představuje 306 % HDP. Zodpovědnost bank potvrzuje i ukazatel rizikovýh úvěrů (non-performing loans), který představuje poměr rizikových úvěrů (dlužník nezaplatil splátku úvěru déle jak 90 dní) k celkové výši úvěrů. Poměr rizikových půjček se od krize vyvíjí v Česku i na Slovensku skoro totožně a v roce 2012 dosáhl shodně v obou zemích 5 %.

V bankovních sektorech obou zemí tedy prozatím nemusíme spatřovat nějaké větší riziko. V obou ekonomikách zatím představují stabilní a zdravou složku.

Pro porovnání jsem uvedl míru NPL Irska, které má oproti ČR a SR málo stabilní bankovní sektor a krize se na něm podepsala růstem NPL o 15 % za rok 2009 – 2012.

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat WB

Předchozí díl: Česko vs. Slovensko 8. díl - Vnější rovnováha

Další díl: Česko vs. Slovensko 10. díl - Závěr

Pokud se Vám líbí naše články, můžete nás podpořit - ZDE.

Autor: