UPDATE: Kapacita workshopu je již zcela naplněna.

Ján Hájek, CFA, patří mezi dlouhodobě nejúspěšnější portfolio manažery v České republice. Od roku 2006 spravuje otevřený podílový fond ISČS Top Stocks, který se zaměřuje na dlouhodobé investice do akcií v rámci vyspělých akciových trhů především USA a Evropy. Koncem srpna letošního roku fond oslavil své deváté výročí zhodnocením od založení o více než 132,29 % a objemem svěřených prostředků ve výši 7,129 mld. Kč. Investiční filosofie pana Hájka je založena na ‚‚stock pickingu‘‘ a tzv. ‚‚focus investingu‘‘. Stock picking je investiční strategie spočívající v aktivním vyhledávání podhodnocených akcií. Focus investing cílí na koncentraci portfolia do relativně malého počtu titulů, aby se zamezilo nevýhodám spjatým s přílišnou diverzifikací.

Obdobně jako v minulých letech při analýze Facebooku před vstupem na burzu ,analýze fastfoodového řetězce McDonald’s a analýze oděvní skupiny Inditex SA bude pan Hájek v projektu působit v roli mentora.

Cílem projektu bude provést detailní analýzu společnosti z mnoha různých úhlů pohledu. V rané fázi se bude skupina účastníků snažit získat za poskytnutí nejkvalitnějších dostupných informačních zdrojů co nejširší přehled o všech aspektech, které se společnosti týkají. Následně o těchto skutečnostech proběhne diskuse a vznikne potřeba zaujmout k nim nějaká stanoviska. Závěrečná fáze pak bude směřovat k valuaci a sumarizaci celé společnosti. V jednotlivých fázích analýzy bude po účastnících vyžadovaná aktivní účast, včetně přípravy jednotlivých materiálu pro analýzu a spoluúčast na vytváření závěrečné zprávy.

Projekt bude probíhat na bázi týdenních setkání ve večerních hodinách na Vysoké škole ekonomické v Praze každé úterý, přičemž první setkání se uskuteční 26. ledna v čase 19:30-21:00, kde se probere harmonogram workshopů a zároveň bude představena vybraná společnost pro analýzu. Délka projektu není nijak pevně ohraničena, ale na základě minulých let lze předpokládat, že se workshop bude skládat z přibližně 8-10 lekcí.  Workshop je vhodný pro studenty se zájmem o kapitálové trhy a hodnotové investování, kteří jsou ochotni se na setkání připravovat (číst), aby bylo o čem diskutovat. Z důvodu plnění úkolů požadujeme minimální účast na 70% hodinách. Odměnou jim budou nabyté cenné zkušenosti od předního českého portfolio manažéra , kontakty které mohou uplatnit v praxi a po splnění účasti i certifikát o absolvování kurzu.

Pokud máte zájem o účast v projektu, prosím pošlete na níže uvedenou emailovou adresu Vaše resumé a motivační dopis. Zájemci budou vyrozuměni do 20. ledna. V případě jakýchkoliv dalších dotazů ohledně projektu se rovněž neváhejte obrátit na kontaktní osobu.

UPDATE: Kapacita workshopu je již zcela naplněna.