Dokázat efektivitu monetární i fiskální politiky je složité. Jde o jednu z největších výzev, kterým ekonomie čelí. Není například možné udělat laboratorní pokus, který by ukázal, jak by si vedla americká ekonomika bez QE a srovnat tento vývoj se scénářem, kdy bylo QE použito. Takový pokus by nám přitom jasně ukázal, jaký je skutečný dopad QE, nulových sazeb, fiskální stimulace a dalších stimulačních programů. Stejně tak bychom mohli studovat, jaký by byl výsledek politiky, v jejímž rámci by vláda nepodnikala vůbec žádné intervence a nechala by systém, aby se sám zbavil problematických oblastí.

Jak ale bylo uvedeno, podobné pokusy provádět nelze. Přesto bychom si však měli být dobře vědomi toho, že neznáme alternativní vývoj. Nevíme, jak by se věci vyvíjely v případě, že by se daný nástroj neuplatnil. Pokud tedy použijeme nástroj X a nenastane žádná významná změna, nemusí to znamenat neúspěch. Žádná změna je totiž stále mnohem lepší než volný pád. A toto uvažování není relevantní pouze pro ekonomickou oblast. Týká se rovněž politiky a investování a také voleb.

Je tu také jedna dobrá zpráva. Jednotlivé státy a země zkouší různou ekonomickou politiku, a ačkoliv je to vzdálené čistě laboratorním pokusům, jejich výsledky nám přece jen nějaké informace poskytují. Například ve Spojených státech bude v následujících letech k dispozici velký objem dat týkající se důsledků zavedení minimální mzdy. Čtrnáct států totiž s novým rokem minimální mzdu zavádí a ukáže se tak, zda tato mzda pracovní místa ničí, zda je její čistý ekonomický přínos negativní a podobně.

Podobný experiment nyní ve Spojených státech probíhá v daňové oblasti. Během posledních několika let totiž došlo k významnému snížení daní v Kansasu, Louisianě a New Jersey. Jinde byly naopak daně výrazně zvýšeny. Proběhly také změny v oblasti penzijního spoření, které v některých státech vedly k růstu investic do hedge fondů. Jinde byly naopak peníze z těchto fondů stahovány. Dokonalou ekonomickou laboratoř tedy nikdy mít nebudeme, ale naštěstí máme podobné experimenty. 

Autorem je investor Barry Ritholtz.

Zdroj: Bloomberg