Lesk a bída startupů

1410x přečteno

V rámci 8. Investiční konference proběhla 14. 3. 2017 na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze panelová diskuze na téma „Lesk a bída startupů.“ Hosty byli Ondřej Bartoš z Credo Ventures, Viktor Fischer z Rockaway, Adam Kočík z J&T Ventures a Michael Broda z Delta Capital.

Na úvod zazněla otázka, co si naši hosté myslí o tom, jak poznat dobrý podnikatelský nápad. Bartoš se soustředí na tzv. tři elementy – element věci, času a lidí. Jinými slovy se zaměřuje, jaký problém startup řeší, jaké mají zakladatelé osobnosti a také v jaké době startup na svět přichází. Kočík souhlasí s Bartošem, přičemž dodává, že je velmi důležitá dobrá spolupráce a souhra týmu uvnitř startupu. Broda dodává, že je třeba, aby startup měl jakousi schopnost vidět do budoucnosti, jak se daný trh bude vyvíjet a vhodně se na to adaptoval. Jako příklad uvádí Uber a jeho předpověď, že dny klasických taxikářů jsou sečteny.  Fischer si myslí, že hodně startupů má nedostatek ambicí, přičemž Rockaway investuje pouze do takových startupů, o kterých si myslí, že jim vrátí celý fond. Chceme, aby měli naši „foundeři“ více odvahy.

Fischer tvrdí, že by investoři v Čechách a regionu střední Evropy měli spoluinvestovat a spolupracovat proti konkurenci z USA. Na dotaz, jak by si startupy měly vybrat investora, Broda odpovídá, že by startupy měly být především schopny si ho vybrat samy a nevzít hned první nabídku, která se jim dostane. Kočík si myslí, že by se startupy měly ptát, jakou hodnotu jim může daný investor přinést a Bartoš říká, že startupy by měly být v tomto ohledu trochu investigativní a podívat se na historii daných investorů, reference a jejich úspěchy, přičemž zdůrazňuje, aby startup nedával jednomu investorovi příliš velký podíl a už vůbec ne více než 50 %.

Bartoš a Kočík se shodli, že jejich největší promeškaný „deal“ byl známý Skypicker, dnes působící pod jménem Kiwi.com, kterému se současně velmi daří. Broda a Fischer o úspěchu Kiwi taktéž nepochybují, avšak oni dříve o investici do Skypickeru nejednali. Broda jako promeškané obchody zmiňoval některé německé startupy a Fischer například Avocode.

Jaké trendy ve startupovém světě naši hosté pozorují? Bartoš pozoruje rostoucí trend v počtu startupů, které jsou ale na druhou stranu postupně kvalitnější a ambicióznější. Zároveň roste i zájem ze strany různých investorů do startupů investovat. Kočík si myslí, že počet lidí toužících do startupů investovat neustále roste, a doplňuje, že přibývá nejen množství vysoce kvalitních, ale také nekvalitních startupů. Broda poznamenává, že dříve zde bylo více obecných témat a momentálně je v trendu nahrnout se v jeden moment do jednoho určitého sektoru. Fischer naznačuje, že kvalitních startupů dle jeho standardů tolik nepřibývá, jelikož v Rockaway neprojdou filtrem dvě třetiny zájemců. Primárním důvodem však je, že jedna z podmínek říká, aby startup generoval tržbu.

Fischer zaměřuje své investice hlavně do oblasti internetu a high-tech, přičemž Broda dodává, že Češi jsou technologicky vyspělí. S tím souhlasí i Kočík, avšak doplňuje, že Češi se naopak neumí prodat ve srovnání s jinými národnostmi a mají rezervy v marketingu. Důvod vidí v tom, že Češi jsou příliš skromní a chybí jim vysoké ambice, které jsou v západním světě běžné. Bartoš s výroky kolegů taktéž víceméně souhlasí a připodobňuje Čechy k Estoncům, kteří jsou taktéž dobří v technologii. Avšak nevěří, že je zde nějaký trend, ale spíše norma, kterou budou narušovat jen jednotlivé výstřelky.

Mnohé startupy možná zajímá, jak by měli investory oslovit a čeho se naopak vyvarovat. Bartoš říká, že v Credo Ventures nemají rádi moc umíněné, ale na druhou stranu ani moc bojácné startupy. Klíčové je, aby zakladatelé startupu v investorovi vyvolali pocit, že mu něco uteče. Kočík nemá rád, když někdo přijde pouze s myšlenkou. Preferuje, aby startup již měl nějakou práci za sebou. Alespoň prototyp produktu s rozmyšleným plánem, ideálně první tržby a okruh prvních, reálných či pilotních, zákazníků. Broda navrhuje vytvořit tzv. „elevator pitch“, který v jedné minutě bude shrnovat vše podstatné ohledně daného startupu. To poté použít k zaujetí daného investora.

Do čeho přesně naši hosté investují, na co se primárně soustředí při posuzování investice a jakou minimální částku jsou ochotni investovat? Fischer a Rockaway investují především do lidí, nikoli samotného startupu či produktu. Jejich investice je cca 500 tis. – 5 mil. eur. Broda zmiňuje průmysl 4.0, záležitosti ohledně big data a smart city solutions. Osobním zájmem pana Brody je však Fintech. Minimální investici mají 100 tis. euro. Kočík a J&T Ventures nepreferují přednostně určitý sektor a minimální investici mají 100-150 tis. euro. Bartoš a Credo Vetures investují minimálně okolo 200 tis. euro a maximálně až 3 mil. euro či ve výjimečných případech až 7 mil. euro.

Celé video přednášky naleznete na našem YouTube kanále.