Rozhovor s řečníky ČIK - Gianluca Ferrari

602x přečteno

Gianluca Ferrari je ředitelem společnosti Shareholder Value Management se sídlem ve Frankfurtu. Společnost spravuje přes EUR 2 mld. prostřednictvím různých investičních nástrojů, přičemž je kapitál alokován na základě hodnotové strategie. Gianluca absolvoval LUISS University v Římě. V současné době působí v představenstvu Be Think Solve Execute SpA, IT Consulting společnosti, která je kótována na burze v Miláně. Je také autorem Value Investing: la Guida Definitiva all'Investimento Azionario , první knihy o hodnotovém investování v italském jazyce.

Česká investiční konference proběhne 23. a 24. listopadu 2017 v Praze. Více informací o konferenci naleznete na www.ceskainvesticnikonference.cz.

Můžete prosím vysvětlit, co je to aktivistické investování?

Učebnicové definice aktivistického investování mohou mít různé formy a podoby, nicméně my ho vnímáme pouze jako naši povinnost, abychom jako menšinoví vlastníci podniku přispěli k tomu, že je tento podnik veden k maximálnímu využívání svého potenciálu ve prospěch svých akcionářů. Aktivismus je pro nás způsob uvažování, který nám umožňuje flexibilní přechod z pozice pasivního akcionáře do pozice akcionáře s přidanou hodnotou, a to ve prospěch společností, které jsou v našem portfoliu a které se zavazujeme podporovat.

Je možné současně aplikovat hodnotové investování a aktivistické investování?


Aktivismus je nevyhnutelným důsledkem uvažování hodnotového investora: člověk pouze aktivně podporuje společnost, kde má být vytvořena hodnota.


Domníváte se, že aktivistické investování může přinést lepší výsledky než obecný pasivní investiční přístup?

Ano. I když během tržních cyklů mohou nastat okamžiky, kdy budou aktiva drahá a příležitosti vzácné, pochybuji, že by kdykoliv mohla nastat doba, kdy by společnosti přestaly požadovat aktivní podporu ze strany svých akcionářů, a to jak v dobrých, tak zlých dobách.

Cítíte uspokojení z toho, že jako aktivistický investor aktivně přispíváte k lepší efektivitě umístění aktiv společností?

Největší uspokojení pochází z toho, když vidím konkrétní zlepšení dlouhodobých vyhlídek společnosti a udržitelnosti, z nichž mají prospěch všechny strany.

Existují v jednotlivých zemích různé právní a kulturní bariéry, s nimiž se jako aktivističtí investoři setkáváte? Které země jsou k vašemu přístupu nejpřátelštější?

Samozřejmě existují rozdíly, ale pomáhat společnostem vytvářet hodnotu pro jejich akcionáře není činnost, která by byla omezena jen na určitou zeměpisnou oblast, kulturu nebo právní rámec, spíš jde o to, že to, jak to dělat, se liší zemi od země. Trik spočívá v tom, přizpůsobit váš přístup trhu, na němž investujete.

Je vaše kniha k dispozici i v jiném jazyce než v italštině?


Bohužel ne, ale jsem přesvědčený, že ve většině ostatních jazyků byly vydány knihy, které jsou mnohem lepší než ta moje.

 

V rámci České investiční konference povede Gianluca Ferrari také praktický workshop na téma Activism in Europe. Registrovat se můžete na workshop zde.

Autor: redakce