Rozhovor s řečníky ČIK - Miroslav Frayer

886x přečteno

Miroslav Frayer působí v Komerční bance od roku 2006, kdy nastoupil na pozici analytika slovenské ekonomiky a finančních trhů a zároveň se zabýval vývojem ekonomiky v celém středoevropském regionu. Po osmi letech se přesunul do akciového týmu, kde se nyní věnuje analýzám vybraných českých podniků a světovým akciovým trhům. Ve spolupráci s mateřskou společností Société Générale vytváří krátkodobá investiční doporučení na zahraniční tituly pro klientelu Komeční banky. Je součástí investičního výboru Privátního bankovnictví KB.

Pátý ročník České investiční konference se uskuteční 19. a 20. listopadu 2018 v hotelu Pyramida v Praze. Více informací o konferenci naleznete na www.ceskainvesticnikonference.cz.

Můžeš nám říci, kdy jsi poprvé objevil investování do akcií? Pamatuješ si svou první investici? Jak dopadla?

Moje první investice byly akcie Société Générale, což ale souviselo především s naším zaměstnaneckým benefitem v Komerční bance. Vzhledem k tomu, že šlo o postupné navyšování investice v průběhu několika let, tak se mi podařilo výrazně naředit průměrnou nákupní cenu v roce 2012. Během této doby jsem již část zisků realizoval, nicméně akcie držím nadále. Pokud bych měl mluvit o první akcii, kterou jsem koupil na základě svých analytických úvah, tak to byl Daimler, který stále držím. Na dividendách jsem něco vydělal, ale jinak letos na něm trpím.

Můžeš nám ve stručnosti popsat svůj současný investiční přístup?

Neřekl bych, že mám vysloveně vyhraněný přístup investování. Důležitým faktorem je dluh, tedy rozumná výše zadlužení. Nenakupuji společnosti, které jsou výrazně předlužené. Firma musí generovat dostatečně vysoké provozní cash flow, aby byla schopna z velké části pokrýt své investice a dluhovou službu. Vysoká dividenda je třešnička na dortu, kterou mám rád, ale jsem ochoten koupit i takovou společnost, která nevyplácí dividendu žádnou, pokud místo toho smysluplně investuje do svého rozvoje. Celkově bych se tedy spíše viděl na straně hodnotového investora, ale zajímavým růstovým příběhům se rozhodně nevyhýbám.

Byl vždycky stejný nebo se postupně vyvíjel?

Řekl bych, že se možná nepatrně změnil ve prospěch rizikovějších akcií. Jinými slovy řečeno, první investice mířily především do hodnotových akcií, kde riziko výraznějšího pohybu nebo rozkolísanost ceny akcií byla relativně nízká. Dnes ale hledám příležitosti i na trzích nebo u společností, kde je to trochu divočejší, ale stále s rozumnou výší rizika.

Můžeš nám trošku detailněji popsat posloupnost jednotlivých kroků v rámci tvého investičního procesu?

V Komerční bance se snažíme mimo analýz tuzemského akciového trhu nalézt vhodné zahraniční společnosti pro naše krátkodobé investiční tipy. V těchto případech používáme tzv. top-down přístup, kdy vycházíme z momentální ekonomické situace na trhu. Na základě odhadovaného makroekonomického vývoje se snažíme nalézt sektor, kterému by se mohlo dařit v porovnání s ostatními lépe. A v rámci tohoto sektoru pak vybíráme konkrétní investiční tip, který je podložen fundamentální analýzou. Kombinujeme ji však i s technickou analýzou a snažíme se využít například i neopodstatněného propadu cen akcií. Nebo akcii firmy porovnáváme na základě relativního ocenění k očekávaným tržbám, provozního či čistého zisku s ostatními konkurenty a pokoušíme se identifikovat ty podhodnocené.

Jakou akcii ze svého portfolia považuješ v současnosti za nejvíce podhodnocenou a o kolik procent se zhruba nachází pod tvým odhadem vnitřní hodnoty? Co si myslíš, že je příčinou podhodnocení a trhy to ignorují?

Jmenoval bych například francouzskou pojišťovnu Axa, kde vidím téměř 40% potenciál oproti současné ceně. Akcie se obchodují s vysokým diskontem oproti trhu zhruba okolo 30 %. Trh zatím zřejmě dostatečně nereflektuje proběhlou restrukturalizaci i v souvislosti s prodejem své americké společnosti Axa Equitable Holdings v IPO, vysokou míru solventnosti či dobře geograficky i produktově diverzifikované portfolio v Asii.

Autor: redakce