Po celé dvacáté století jsme se podle Smithe snažili vytvořit nějakou alternativu, kterou měl být socialismus, komunismus či anarchie. Podobné pokusy ale skončily neúspěchem a „je velmi pravděpodobné, že i nyní bude nejlepší modifikovat systém současný“. Tedy „reforma, ne revolta“. V případě americké ekonomiky se pak ekonom domnívá, že by měly nastat zejména dvě významné změny. Za prvé, je nutné posunout se směrem k udržitelnosti ekonomického růstu, a to zejména na rovině jeho vztahu k životnímu prostředí. A za druhé by mělo dojít ke zvýšení materiálního zabezpečení běžných lidí. Například ceny zdravotní péče či vzdělání totiž rostou rychleji než celková inflace

„Evidentním řešením je udělat to, co činí jiné vyspělé země – americká vláda by měla nabízet systém univerzálního zdravotního pojištění. To by omezilo rostoucí nejistotu bezpočtu Američanů a v neposlední řadě by takový krok přinesl přísnou a efektivní kontrolu nákladů,“ míní Smith. Problémem pak jsou podle něj i rostoucí náklady na vzdělání, které mnohým brání dosáhnout potřebné kvalifikace. 

Smith poukazuje i na to, že náklady na bydlení rostou po poslední recesi rychleji než příjmy. V některých městech již panuje kritická situace. „Plán na dostupné bydlení na celonárodní úrovni by této krizi zabránil v dalším šíření,“ tvrdí ekonom. I tak je ale podle něj otázkou, zda by jmenované změny lidi přesvědčily, že kapitalismus, či přesněji řečeno smíšený systém, opět prospívá i jim.

„Možná, že ano, na rozdíl od budování nového systému od nuly jsou navrhované změny každopádně mnohem jednodušší a dají se dobře pochopit. Takže předtím, než se rozhodneme, že kapitalismu je třeba se zbavit, bychom se měli věnovat jeho nejslabším stránkám,“ uzavírá ekonom. 

Zdroj: Bloomberg