Škola investování 17: Měna 2. část

4577x přečteno

V předchozím díle jsme se seznámili s charakteristikou měny a v tomto navazujícím díle se budeme zabývat obchody s měnami a jejich realizací. V závěru jsou následně zmíněny faktory, které ovlivňují kurz a které by měl investor či obchodník sledovat.

Forex vs. Futures

Obchody s měnami lze realizovat dvojím způsobem. Prvním je obchodování na FOREXu a druhým jsou transakce pomocí futures kontraktů na měny.

Forex je zkratka pro Foreign Exchange  (anglicky směna cizích měn). Jde o mezinárodní obchodní systém pro směnu základních a vedlejších měnových párů, tedy o devizový trh, jehož střední kurzy se považují za oficiální světové kurzy. Forex nemá vlastní burzu, avšak co do každodenních objemů jde jednoznačně o vůbec největší finanční trh světa.

Nejedná se tedy o spojení s konkrétní burzou jako v případě akcií. Výhodou Forexu je vysoká likvidita.

Futures představují smlouvy, které zavazují smluvní strany koupit (resp. prodat) určitý objem podkladového aktiva (akcie, dluhopisy, měna, komodity,…) k určitému datu za cenu stanovenou předem při uzavírání kontraktu. Díky těmto podmínkám patří futures mezi tzv. termínové obchody a jsou druhem finančního derivátu.

V rámci finančních derivátů jsou futures kontrakty burzovním derivátem, což je oproti ostatním odlišuje. Jsou standardizovány a obchodovány na jedné burze pod jednou autoritou. To je také hlavní odlišností od Forexu. Forex je též do určité míry standardizovaný, uplatňují se zde jisté zvyklosti, avšak obchody probíhají s jakoukoliv měnou i množstvím. Obchody neprobíhají pod záštitou jedné autority jako v případě futures.

Vypořádání futures probíhá každý den pomocí maržových účtů. Aby byla burza jištěna proti krachu, je stanovena marže (margin), kterou musí každý při koupi futures zaplatit. Marže je mnohem menší než nominální hodnota kontraktu a v případě, že na konci dne je pozice obchodníka zisková, tak je výše zhodnocení přičtena na jeho účet, kde je již marže. V případě ztráty je částka od marže odečtena a obchodník poté musí doplnit částku marže na požadovanou úroveň pro obchodování pro další den. Ostatní deriváty se vypořádávají až v době splatnosti kontraktu.

Rozdíly mezi obchodováním na FOREXu a pomocí FUTURES kontraktů

Hlavní odlišností obchodování na Forexu oproti futures kontraktům je likvidita. V případě futures je zajištěna likvidita pouze u hlavních světových měn. V případě ostatních méně významných měn je likvidita nízká nebo nejsou kontrakty uzavřeny vůbec. Oproti tomu na Forexu můžete “získat” jakoukoliv měnu, avšak nevýhodou může být, především pro začátečníky, “neviditelné” úroky za držení obchodované pozice. To se týká těch investorů, kteří využívají pákového efektu, což znamená, že část investovaného objemu mají vypůjčenou a právě z této částky se úroky platí. U futures kontraktů jsou tyto úroky již zahrnuty v kurzu. Rozdíl mezi nakoupenou a prodanou částku je tedy  zisk nebo ztráta obchodníka.

Dalším rozdílem je míra regulace, která ovlivňuje samotné obchodování. Právě pro začínající obchodíky jsou futures, jakožto burzovně obchodované instrumenty, vhodnější zejména kvůli lepší regulaci ze strany institucí. Protistranu vytváří clearingové centrum, které garantuje vypořádání, zatímco v případě forexu, což je mimoburzovní trh, je opozicí obchodu broker. Zde mohou být problémy zejména při finančním krachu samotného brokera, což znamená ztrátu peněz či otevřených pozic i pro samotného investora.

Jak již bylo řečeno, futures jsou obchodovány na burze, a to znamená že na základě nabídky a poptávky se vytvoří jeden kurz. Na Forexu se naopak může objevit několik kurzů u různých brokerů.

Ať už při investicích do měny použijete Forex či futures, vždy jde o to, zda dokážete odhadnout budoucí vývoj kurzu. Investor tak může vstoupit do pozice, kde očekává růst kurzu vybrané měny nebo její pokles. Aby měla investice nějaký smysl, je zapotřebí kapitálu ve výši řádově stovek tisíc, spíše milionů korun. Je pravda, že začít obchodovat můžete i s Emou Destinovou, tedy dvoutisícovkou, avšak v tomto případě se jedná spíše o začátečnické chápání tohoto trhu. To je výhodou především pro ty, kteří vstupují do obchodů s měnami vůbec poprvé a při chybných akcích tak neztratí mnoho svých úspor. Většinou se však setkáte s obchodováním v lottech, tj. obvyklých objemech, ale vzhledem k faktu, že se jedná o mimoburzovní trh, lze obchodovat s různými objemy, dle nabídky brokerů. K obchodování jsou zapotřebí dvě měny. Jednu z nich chce investor nakoupit a tu druhou prodat. Jedná se tedy o spekulaci na oslabení či posílení jedné měny vůči té druhé. 

Faktory ovlivňující kurz měny

Jak již bylo v úvodu řečeno, kurz měny je ovlivněn řadou nejrůznější faktorů, např. ekonomickými, politickými, psychologickými a dalšími. Samozřejmě nesmíme zapomenout na obchodní vztahy mezi zeměmi, protože kurz je ovlivněn i pohybem kapitálu. 

V rámci investování do měny je důležitým rádcem fundamentální analýza. Nejsilnější měnu mají země se silnou ekonomikou, proto se při rozboru rozhodně nevyhneme makroekonomickým ukazatelům, kterými jsou HDP, hrubý národní produkt, obchodní či platební bilance, ukazatele zaměstnanosti a další. Je vhodné sledovat průběžné vyhlašování těchto statistik.

Velkou roli hraje též měnová politika státu. Centrální banky si hlídají úroveň inflace a jejich odpovědi na určité změny se promítají do výše úrokových sazeb. Zde už potom můžeme vidět přímou souvislost a dopady na obchodování s danou měnou.

Ani politické události a situace v zemi nemůže být přehlížena. Po zhodnocení těchto a výše uvedených faktorů lze přistoupit k samotné technické analýze, která pomáhá určit nejvhodnější okamžik pro vstup a výstup z pozice.

Měna, jakožto další investiční instrument, byla v předchozích odstavcích představena a dále jsou připraveny články o investicích do fondů. Dosud jsme se zabývali instrumenty, které lze obchodovat přes brokera. V případě fondů půjde o jiný přístup u nabývání vlastnictví takových aktiv.

Autor: Pavlína Ondráčková

<< Předchozí díl    Následující díl >>

Seznam dílů Školy investování

Autor: redakce