Adam Hulin


Nejnovější články autora

  • Základy investovania na finančných trhoch

    Klub investorov, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, v spolupráci s pánom RNDr. Mironom Zelinom CSc., členom predstavenstva Privatbanky a vrchný riaditeľ úseku privátneho…