Svět investičních fondů v ČR


1.3.2017 000 19:45
VŠE RB209, Praha

  Odkaz na událost

Klub investorů vás srdečně zve na svou druhou přednášku tohoto semestru. Pozvání přijal pan Petr Koždoň z investiční společnosti Delta.

Chcete získat nové poznatky z oblasti private equity přímo od odborníka? Zajímá vás, jak se zakládají a spravují fondy kvalifikovaných investorů? Jak probíhá proces oceňování majetku fondu?

Peter Koždoň je absolvent Nottingham Trent University (MSc.) a University of New York in Prague (MBA). Vysokou školu vystudoval v USA na Harding University v oboru mezinárodní obchod. Má dlouholetou praxi v oblasti účetnictví, daní a modelaci obchodních plánů a s tím souvisejícím reportingem a controllingem. Pracoval pro společnosti Genesis Capital a Český Telecom (dnes Telefonica O2).

Od roku 2015 působí jako CFO v investiční skupině Delta Capital, která je dlouhodobě aktivní v oblasti private equity. Zaměřuje se na projekty nejen v seed či start-up fázi, ale také v tradičních oblastech, které mají vysoký obchodní potenciál. Peter zároveň působí jako finanční ředitel DELTA Investiční společnost a.s., která poskytuje komplexní služby v oblasti obhospodařování a administrace fondů kvalifikovaných investorů.