Představení RSJ Investments

638x přečteno

V rámci Stáže 3^3 se všichni stážisti podívají na jeden kvartál do společnosti RSJ Investments patřící do skupiny RSJ, kde by se měli přiučit především oblasti private equity. V krátkém rozhovoru se Vám pokusíme společnost přiblížit.

Více informací a možnost přihlásit se na Stáž 3^3 naleznete na: http://klubinvestoru.com/cs/77-prihlaseni.

 

Hlavními částmi finanční skupiny RSJ jsou RSJ Securities a RSJ Investments. Jaký je mezi nimi rozdíl?

RSJ Securities je obchodníkem s cennými papíry, který obchoduje na globálních burzách s finančními deriváty. RSJ Investments je investiční fond s několika podfondy, aktivní v ČR i zahraničí.

Dnes už je RSJ zavedenou značkou. Jak firma začínala?

RSJ vzniklo v roce 1994 a nejprve jsme se soustředili na obchodování s cennými papíry. Od počátku tisíciletí stojí v centru pozornosti finanční deriváty, zejména takzvané futures kontrakty, se kterými se obchoduje na velkých zahraničních burzách, například v Londýně. Současně se v našem obchodování začaly uplatňovat techniky takzvaného algoritmického obchodování, zjednodušeně řečeno obchodování pomocí matematických modelů. 

A jak vzniklo RSJ Investments?

V roce 2010 se akcionáři společnosti rozhodli založit investiční fond, aby více diverzifikovali své investice. Od roku 2014 má fond RSJ Investments podobu SICAV – nyní je to fond kvalifikovaných investorů s proměnlivým kapitálem a několika podfondy.  

V souvislosti s RSJ Securities se často zmiňuje, že je takzvaným tvůrcem trhů, market makerem. Jak byste tuto strategii vysvětlili lidem, kteří finančním trhům vůbec nerozumí?

Nejlepším přirovnáním je obyčejná směnárna. Ta nabízí turistům, že jim vymění koruny za zahraniční měnu a naopak. Vydělává přitom na kurzovém rozdílu mezi jednotlivými operacemi. Stejně tak RSJ Securities nabízí, například na trzích s futures kontrakty na úrokové míry, že cenný papír ve stejném okamžiku jak koupí, tak prodá. Na některých trzích dokonce působíme po dohodě s burzou jako oficiální tvůrci trhů, protože trhy podobné obchodníky potřebují. Přinášejí likviditu a klesají transakční náklady. 

Nabízená stáž je v RSJ Investments. Na jaké investice se fond zaměřuje?

Naše portfolio je značně různorodé a nalezneme zde jak rizikové, tak i zcela konzervativní investice. Mezi méně rizikové investice s nižším výnosem patří zejména nemovitosti, včetně půdy. Z rizikovějších uveďme třeba biopotraviny, biotechnologie a life sciences.

Které konkrétní investice pokládáte za nejzajímavější?

Z nemovitostních projektů určitě nedávnou akvizici pražské kancelářské budovy Enterprise, revitalizaci obchodního centra Pivovar Děčín nebo rozpracovaný projekt výstavby polyfunkčního domu na konci Revoluční ulice s architektkou Evou Jiřičnou. Exotičtějším nemovitostním projektem je výstavba hotelového rezortu na africkém Zanzibaru. V oblasti finančnictví spoluvlastníme První klubovou, první českou pojišťovna na bázi peer-to-peer. Co se týče dalších investic, za zmínku určitě stojí společnost Algamo, produkující astaxanthin s využitím v potravinářství a farmaceutickém průmyslu, nebo elektrárnu na biomasu v severočeském Mostku.

Autor: redakce