Andrea Lauren a Fundlift - investice budoucnosti

1013x přečteno

Tentokrát naše pozvání přijala paní Andrea Lauren, která většinu své kariéry strávila v Londýně jako investiční bankéřka. V roce 2014 byla spoluzakladatelkou fintech společnosti Roklen a od r. 2016 jednatelkou investiční crowdfundingové platformy Fundlift. Od dubna 2017 působí jako Investment Partner ve skupině Rockaway Jakuba Havrlanta, kde má na starosti Fintech.

Co je to ten crowdfunding? Obecně se jedná o zprostředkování určité služby velkým počtem lidí. V případě Fundliftu se jedná o investiční crowdfunding, kde investoři získají cenné papíry výměnou za vložené prostředky. Motivací investorů je samozřejmě atraktivní výnos, který se v současnosti pohybuje kolem 6-10 %, ale i chuť danou firmu podpořit, protože třeba mají dobré zkušenosti s jejím produktem. Crowdfunding obecně vyplňuje mezeru ve financování. Mladé perspektivní firmy, které potřebují rychle růst, mohou mít problém se získáním úvěru a pokud nejsou technologického zaměření, nespadají ani do sféry zájmu venture kapitálových společností a andělských investorů. Fundlift pro ně tedy poskytuje inovativní a relativně cenově příznivý, zdroj financování růstu. Výhodou pro emitenty také je, že celý proces spuštění kampaně přes Fundlift se dá zvládnout za tři týdny a o emisi se dozví velké množství investorů díky marketingové kampani organizované právě Fundliftem. Fundlift se nesoustředí se na jedno odvětví, ale je generalista a nabízí možnost financování pro inovativní společnosti ze všech sektorů výroby a služeb. Za deset měsíců fungování stihl realizovat už 14 emisí.

Nabízeny jsou tři investiční instrumenty. Nejčastější jsou konvertibilní investiční certifikáty, které nabízejí možnost konverze do podílu, asi čtvrtinu objemu tvoří minibondy s pravidelnými kupony a zhruba 15 % tvoří podíly ve firmách. Jedná se o pasivní a minoritní investice, nepředpokládá se, že by investoři měli zájem na řízení, někteří ovšem nabízejí pomoc nebo například sdílejí své kontakty. Profily investorů jsou opravdu různorodé. Investují manažeři, právníci, podnikatelé, poradci, ale i studenti a zákazníci daných firem.

Fundlift samozřejmě nepustí většinu žadatelů k emisi, protože se snaží vybírat „investovatelné“ projekty. V současné době mají dvě emise za měsíc, ale v budoucnu bude jistě více. Platforma je po deseti měsících fungování ještě na začátku, ale zájem investorů je, a tak se jejich řady stále rozrůstají. Na závěr je ještě dobré podotknout, jaký je vlastně byznys model. Ten je velmi jednoduchý. Fundlift za své služby pobírá pět procent z nashromážděné částky, ale pouze v případě úspěšného zainvestování projektu. V opačném případě Fundlift nedostane nic a riziko neúspěchu tedy nese sám.