Škola investování 25: Portfolio 1. část

5747x přečteno

Nyní nadešel v Škole investování čas, abychom se seznámili s tím, jak se o své investice starat a jakým způsobem je rozložit. Proto je tento a následující díl věnován portfoliu.

Co vlastně slovo portfolio znamená?

Jeho původní výklad říká, že slovem portfolio se označovaly desky na spisy nebo listiny. V oblasti ekonomie se však jedná o odborný termín, který je představován určitým seskupením či souborem cenných papírů v majetku jednoho investora. Takový soubor je sestaven z různých aktiv, která investorovi přináší výnos. Většinou je skladba portfolia rozmanitá, protože cílem je minimalizovat rizika a přitom zhodnotit vložené prostředky. Jak již z minulých dílů i praxe víme, tyto dva cíle jdou často proti sobě. Proto je portfolio vždy určitým kompromisem, pokud se tedy držíme obou cílů a neupřednostňujeme v absolutní míře pouze jeden z nich.

Jednotlivé typy portfolií vysvětlíme v následujících odstavcích a určitým zásadám při tvorbě portfolia se budeme věnovat v dalším díle.

Při výběru konkrétních investičních instrumentů, které do svého portfolia zahrnete, je ze všeho nejdřív důležité popřemýšlet o investičních cílech, zhodnotit svůj postoj k riziku a určit požadovanou míru zhodnocení. Dle charakteru portfolia a v něm obsažených aktiv rozeznáváme konzervativní, vyvážené a dynamické portfolio. 

Typy portfolia

1) Konzervativní portfolio

Pokud patříte mezi investory, kteří mají averzi k riziku, pak bude vaše portfolio spíše konzervativně laděné. Nejsou pro něj obvyklé větší propady hodnoty investice a generuje nižší, avšak stabilnější výnos. Důvod ke konzervativnímu typu portfolia nemusí spočívat pouze v postoji k riziku. Může jej zvolit i investor, který bude v blízké době (cca 1 rok) potřebovat peníze a proto nebude příliš riskovat, protože už by neměl čas peníze vydělat zpět.  

Mezi investiční instrumenty spadající do konzervativního portfolia se často řadí nástroje peněžního trhu díky jejich menším cenovým výkyvům. Typickými představiteli jsou pokladniční poukázky či depozitní certifikáty. Do konzervativních investic se řadí také dluhopisy.

Určitá nevýhoda těchto instrumentů především pro drobné investory spočívá v jejich dostupnosti. Například pokladniční poukázky lze získat na aukci České národní banky. Pro přístup k  aukci je zapotřebí velké investice (minimálně v řádech desítek miliónů korun) a proto padají většinou do klína velkých investorů. Více dostupnou možností je nákup podílových fondů peněžních trhu nebo investice do dluhopisového fondu. Ryze konzervativní portfolio neobsahuje méně kvalitní podnikové dluhopisy, akcie či ostatní rizikovější investiční nástroje. 

2) Dynamické portfolio

Dynamické portfolio lze jednoduše popsat jako opak konzervativního. Jestliže usilujete o velké zhodnocení i za cenu vyššího rizika, vítejte v dynamickém portfoliu. U dynamického portfolia lze dosáhnout vysokého zhodnocení během krátké doby, stejně tak se však mohou dostavit výrazné ztráty.

Základnu tvoří především akcie, indexové akcie, pákové produkty a další. Z charakteristik jednotlivých instrumentů víme, že v krátkodobém horizontu může jejich vývoj výrazně kolísat. V dlouhém období však dosahují v průměru vyššího zhodnocení než dluhopisy.

Podíl akcií zaujímá zhruba tři čtvrtiny portfolia. Za ty méně rizikové se považují akcie velkých stabilních společností s určitou historií na trhu. Akcie menších a nově vzniklých firem pak patří k těm rizikovějším. Riziko zde můžeme snížit určitým zaměřením se na instrumenty z více odvětví nebo zemí. Diverzifikací tak zabezpečíte, že vaše portfolio bude rizikem ohroženo co nejméně.

Výhodou především akcií je poměrně snadná dostupnost přes obchodníky s cennými papíry. Při nižších investovaných částkách je výhodné využít akciové podílové fondy nebo ETF, které obsahují několik desítek titulů, čímž se sníží dopad rizika výrazného propadu hodnoty jedné akcie. Pokud sestavujete portfolio na základě svých rozhodnutí, nikoli za pomoci portfolio manažera, je vhodné podívat se na skladbu instrumentů úspěšných fondů a prostudovat tituly v něm obsažené. Může to být určitý mustr pro výběr titulů do vašeho portfolia. Své místo zde mají i konzervativní tituly, avšak v menšině. Jejich podíl činí okolo 10 – 15 %.

3) Vyvážené portfolio

Vyvážené neboli smíšené portfolio je určitou střední cestou a v rámci určitého výnosy spojeného s rizikem stojí mezi dynamickým a konzervativním portfoliem. Tento typ portfolia je vhodný pro investory, kteří chtějí zhodnotit volné finanční prostředky, ale pouze za cenu přijatelného rizika. Je zde zahrnuta jak konzervativní, tak i dynamická složka. Jejich poměr je zhruba stejný, rizikovější cenné papíry mohou zaujímat mezi 50 – 55 % a zbytek tvoří konzervativní investice, například střednědobé dluhopisy.

Pozor na likviditu a poplatky 

Na závěr ještě poznámka ke všem typům portfolií. Jedním z důležitých faktorů výběru portfolia je také likvidita, tedy schopnost investice přeměnit se zpět na peníze. Většina produktů má solidní likviditu, takže peníze je možné získat poměrně rychle. Nicméně si je třeba dopředu dobře rozmyslet a spočítat za jakou cenu. Za likviditu se totiž platí a v některých případech velmi tvrdě. Takže než se rozhodnete nakoupit nějaký produkt do svých portfolií, nebo portfolio samotné, zajímejte se především o poplatky za nákup (vstup), správu a prodej (výstup). V některých případech se může stát, že vyděláte za několik let solidní zhodnocení, ale kvůli předčasnému (neplánovanému) výběru zaplatíte tolik, že zhodnocení bude zanedbatelné či dokonce záporné.

Každý tíhne k určitým instrumentům na základě preferencí a postojů. Musíme si však uvědomit, že takové jednání sebou nese vždy určitá rizika a proto není od věci poohlídnout se ve svém okolí a být otevřený vůči novým informacím a poznatkům tak, abyste je mohli použít ke zhodnocení svých prostředků. Základní typologii portfolia jsme si nyní představili a v následujícím díle charakterizujeme určité zásady tvorby portfolia.

Autor: Pavlína Ondráčková

<< Předchozí díl   Následující díl >>

Seznam dílů Školy investování

Autor: redakce