Analýza investovania do perspektívnych spoločností v odvetví polovodičov v USA

2903x přečteno

Trh s polovodiči patří v USA mezi nejdynamičtěji trhy a jeho hlavním mottem je: "menší, rychlejší, levnější". Jeho primární hnací silou je neustálý tlak na inovace, zefektivňování designu, snižování cen a dodacích lhůt a maximalizace výrobních kapacit. Velikost tohoto trhu pouze v USA činí přes 300 miliard usd.

Jediným a zároveň mimořádně všestranným produktem odvětví polovodičů jsou čipy - elektronické zařízení vyrobené z křemíku, germania, nebo sloučenin galia a arsenidu. Tato zařízení jsou pevnou součástí našich každodenních životů od šedesátých let 20.století a najdeme je v téměř každém elektrickém zařízení od mobilních telefonů, počítačů, televizorů až po například herní konzole.

Trh s polovodiči patří v USA mezi nejdynamičtěji trhy a jeho hlavním mottem je: "menší, rychlejší, levnější". Jeho primární hnací silou je neustálý tlak na inovace, zefektivňování designu, snižování cen a dodacích lhůt a maximalizace výrobních kapacit. Velikost tohoto trhu pouze v USA činí přes 300 miliard usd.

Mezi primární výhody společností, nacházejících se v tomto průmyslu patří jednoznačně diverzifikace portfolií produktů od čipů do telefonů, aut, spotřebitelských produktů až po širokou škálu počítačových součástek. K nevýhodám naopak patří zejména cykličnost odvětví.

Jaké jsou tedy nejvýznamnější vlivy a ukazatele, které hýbou cenami akcií firem na trhu s polovodičovými čipy?

Podíl na trhu - měřítkem je množství prodaných jednotek oproti konkurenci. Čím je toto číslo vyšší, tím si může společnost uplatnit vyšší úspory z rozsahu výroby a tím navyšovat například své marže.

Marže - marže hrají v tomto odvětví velmi důležitou roli a tedy čím vyšších marží dokáže společnost dosáhnout, tím vyšší budou její jednotkové zisky, které následně může společnost využít v širokém spektru, jako například do esenciálně důležitého výzkumu, snížení cen a uplatnění konkurenční výhody, případně navýšení atraktivity společnosti pro investory ve formě dividend.

Výkonnost čipů - je měřena odvětvovými benchmarky pro jednotlivé podkategorie čipů, obecně však platí - čím vyšší výkonnost - tím větší atraktivita pro výrobce koncových výrobků.

Hospodářský vývoj - vzhledem k relativně vyšší cykličnosti odvětví (naměřená korelace mezi vývojem příjmů a vývojem HDP 0,72) mají větší změny ve vývoji HDP významný dopad na ceny akcií firem v tomto odvětví, takže v dobách recese můžeme u většiny společností očekávat pokles a v časech expanze zase opačně.

Dodací lhůty - parametr, který dokáže při výběru dodavatele čipů sehrát důležitou roli. Přirozeně platí, čím nižší dodací lhůty, tím konkurenceschopnější výrobky, tím vyšší nárůst objemů. V případě vyskytnutí se negativní zprávy v médiích týkající se dodacích lhůt a následného zpoždění uvedení koncového produktu na pulty si můžete být jistý, že ceny akcií konkrétní společnosti půjdou v blízké době strmě dolů.

Výzkum a vývoj ( R & D ) - vzhledem k dynamičnosti odvětví jedna z nejdůležitějších položek ve výsledovce. Její nárůst je omluvou případné stagnace hodnoty pro akcionáře, protože v případě nedostatečného financování výzkumu a vývoje hrozí společnosti ztráta kontaktu s konkurencí, což má obrovský dopad na ceny akcií společnosti(viz například Texas Instruments).

Reakce portfolia produktů na trendy v odvětví - jestliže společnost lpí příliš dlouho na produktech, jejichž trend začíná být negativní a jejich prodeje začínají upadat, bude také i společnost dodávající čipy do těchto zařízení. Tohle platí i z opačné strany a tedy čím dynamičtější přesun k aktuálním trendům, tím vyšší potenciál růstu společnosti a tedy i ceny akcií.

Segmenty tvořící odvětví polovodičů a největší hráči na těchto segmentech

  • Paměťové čipy - Micron Technology, Samsung (neobchodovatelný veřejně), Toshiba

Čipy, které slouží jako dočasné sklady dat a také k přenosu informací mezi " mozky " hlavními počítačovými součástky.
Jde o vysokokonkurenčný , konsolidovaný segment s nízkými maržemi, vysokými nároky na úspory z rozsahu výroby, na kterém jsou schopny působit pouze velké společnosti s možnostmi vysokoobjemové výroby.
 

  • Mikroprocesory - Intel, AMD

Jedná se o centrální jednotky zpracování (CPU), které obsahují základní logiku na plnění úkolů (například matiční desky).
Je to nejznámější segment, pouze dvě výše uvedené firmy jsou na vrcholu konkurenčního boje a prakticky si dělí celý segment mezi sebou. Dosahovateľné čisté marže se pohybují na úrovních přes 15% a důraz je kladen spíše na výkonnost a kvalitu čipových zařízení.
 

  • Komoditní integrované obvody - Taiwan Semiconductor Manufacturing , Broadcom

Někdy přezdívané také jako "standardní čipy", jsou vyráběny v masových sériích a slouží pro účely zpracování fundamentálních, rutinních procesů.
Jedná se o segment s velmi podobnými parametry jako trh s paměťovými čipy, tvoří ho zejména velké asijské společnosti schopny vyrábět ve vysokých objemech.
 

  • Komplexní SOC (" systém na čipu ") - QUALCOMM , NVIDIA, ARM Holdings

Jde v podstatě o vytvoření integrovaného obvodu čipu, na kterém se nachází celý systém, respektive všechny jeho možnosti (například grafické karty).
Vzhledem k tomu, jak vysoko jsou nastaveny bariéry vstupu na ostatní segmenty je tento segment nejdostupnějším pro široké spektrum podniků.

Dělení společností podle výroby

Fabless - firma outsourcuje výrobu do speciálních polovodičových továren (tzv. foundries), často firmy vytvoří aliance a vyrábějí pod jednou střechou za účelem další redukce nákladů.

Výhody - umožňuje firmě zaměřit se primárně na výzkum a vývoj, výrazně snižuje náklady na výrobu (náklady na provoz, budovu, zaměstnance,…), představuje ideální model pro malé a střední firmy s vysokým růstovým potenciálem (průkopníkem je společnost Xilinx v roce 1978).

Nevýhody - technologické omezení továrny přikládá silný důraz výběru továrny.

Top 5 firem v odvětví polovodičových čipů provozujících svou výrobu na tomto principu (2011)

Výrobci polovodičů ve vlastních integrovaných továrnách - patří sem velké společnosti, jejichž hlavní motivací je výroba čipů do vlastních zařízení (Samsung, Toshiba)

Výhody - výroba polovodičů "šitá na míru", tedy parametry fabrik nastaveny přesně podle potřeby výrobce (rozsah, technologie, vývoj, efektivita)
Nevýhody - vysoké náklady na provoz, téměř nemožná varianta pro menší než obrovské firmy

Book-to-bill ratio

Tento ukazatel vyjadřuje poměr přijatých objednávek k počtu prodaných (vyúčtovaných) jednotek za určitou dobu, obvykle měsíc nebo čtvrtletí. Book-to-bill je široce používána metrika v odvětví technologií a to zejména v oblasti polovodičových zařízení. Je blízko sledován investory a analytiky pro indikaci současného výkonu a vyhlídek jednotlivých společností a celkového odvětví do budoucna. Je vydáván měsíčně na webu SEMI (Semiconductor Equipment and Materials Institute).

B-t-B > 1              -> rostoucí poptávka

B-t-B<1                -> klesající poptávka

Graf 1: Vývoj Book-to-Bill ukazatele v poměru k vývoji HDP

Graf 2: Vývoj Book-to-Bill ukazatele k vývoji příjmů

Na grafu 1 můžeme vidět cykličnost odvětví vyjádřenou ukazatelem Book-to-Bill a tedy jako pokles HDP způsobuje pokles přijatých objednávek k prodanému respektive vyúčtování zboží, co platí také opačně.
Na grafu 2 zas můžeme vidět vývoj tržeb společností po zveřejnění aktuálního Book-to-Bill, z čehož vyplývá vysoká, přímočará závislost tržeb na budoucích objednávkách. Na základě sledování tohoto ukazatele tak můžeme orientačně predikovat vývoj budoucích tržeb v odvětví polovodičů.

Rozložení a vývoj podílů v odvětví

Z grafu analýzy tržních podílů můžeme vidět, že Intel si stabilně své prvenství drží již delší dobu a na významu nabývá Samsung, Qualcomm a Micron. AMD a NVIDIA si drží své standardní podíly již několik let.

Valuace:

Specifiky a ostatními vlastnostmi odvětví jsme prošli, na řadě je se zaměřit na valuace a finanční hledisko konkrétních společností. Vybrané jsou nejzajímavější společnosti z mého pohledu.

 

Intel Corporation

Qualcomm

Micron Technology

AMD

NVIDIA

 

                     

       

                         

          

     

Cena k 3.5.2014 $ 

26,41

78,99

26,31

4,12

18,43

Tržní kapitalizace

134,04B

136,86B

27,10B

3,14B

10,43B

Počet zaměstnanců

107 600

31 000

30 900

10 671

8 808

Investice do vývoje a výzkumu 2011

8,350,000  

2,995,000  

791,000  

1,201,000  

1,002,605  

Investice do vývoje a výzkumu 2013

10,611,000

4,967,000  

931,000  

1,453,000

1,335,834  

Počet vydaných akcí 2009

5,52 Bil

1,67 Bil

848,70 Mil

671,00 Mil

538,46 Mil

Počet vydaných akcí 2013

4,97 Bil

1,69 Bil

1,04 Bil

725,00 Mil

568,00 Mil

 Debt/EQ

0,23

0,00

0,46

3,78

0,31

Prodeje

52,89B

25,47B

13,31B

5,61B

4,13B

Příjmy

9,52B

6,39B

2,84B

43,00M

440,00M

Hrubá marže

59,80%

59,60%

29,66%

37,33%

54,91%

Čistá marže

18,25%

26,78%

21,34%

-1,57%

10,65%

Beta

0,99

1,10

1,77

2,61

1,64

Cenové ukazatele

PE

14,33

22,22

9,92

68,67

25,60

Forward PE

13,45

14,18

7,80

29,86

19,95

Růst zisků (minulých 5 let)

15,50%

15,50%

20,40%

51,30%

75,80%

Růst zisků (očekávání na dalších 5 let)

7,50%

15,00%

10,25%

35,70%

8,80%

PEG(očekávání na dalších 5 let)

1,91

1,05

0,77

0,77

2,51

PS

2,62

5,58

1,92

0,53

2,67

PB

2,31

3,71

2,73

4,93

2,31

PCF

6,64

14,81

6,48

6,64

13,21

Likvidita

Pohotová likvidita

1,12

3,50

1,38

1,19

5,39

Běžná likvidita

2,36

3,87

1,88

1,78

5,95

Úrokové krytí

52,68

424,56

10,19

0,58

49,86

Rentabilita

ROE

17,58

16,40

34,39

-15,34

8,80

ROA

10,89

6,44

16,45

10,89

6,44

ROC

13,84

15,80

19,12

-9,20

8,40

ROI

12,80%

16,10%

1,60%

3,60%

7,30%

Dividendy

%

3,34%

2,08%

-

-

1,82%

Payout

47,10%

32,70%

0

0

41,30%

 

Závěr:

Polovodiče od svého vzniku prošly silnými pěti desetiletími vývoje s obrovským nárůstem využití a zapojení do širokého spektra koncových výrobků. S počátkem počítačů, internetu, mobilů a stále modernějších elektronických zařízení jejich využití stále exponenciálně roste a tento trend nám napovídá, že je stále před námi jejich další progresivní budoucnost. Aktuálně jí tvoří například smartphony, tablety, 3G a 4G systémy nebo konzole příští generace, jejichž rostoucí objemy podmiňují rostoucí objemy poptávky po čipech do těchto zařízení. Otázkou zůstává, které společnosti se dokáží tomuto trendu nejrychleji přizpůsobit. Mým typem jsou největší hráči na trhu, jako třeba Intel nebo Samsung, které jsou řízeny kvalitním managementem a disponují bohatou historií v odvětví. Druhou volbou jsou menší růstové inovativní " fabless " společnosti ,jako třeba AMD nebo NVIDIA , které v sobě sice nesou podstatnou dávku rizika , avšak na druhé straně je také zajímavá míra potenciálu. Nesmíme však zapomínat na Qualcomm nebo Micron Technology, které mají za sebou období kvalitního růstu.

Autor: Michal Belan

Autor: redakce