Alternativní investiční příležitost s www.investaukce.cz

3719x přečteno

Článek se zabýva alternativním zhodnocením kapitálu přes společnost Investiční aukce s.r.o. V následujících odstavcích je popsáno, jak služba funguje, jaké jsou výhody Investičních aukcí pro firmy a pro investory, jaká rizika jsou s obchodováním spojená a jak se proti nim bránit.

Investiční aukce jsou jakési propojení faktoringu a peer to peer půjček, proto si ze začátku definujeme tyto dva pojmy a až poté se zaměřím na Investiční aukce samotné.

Peer to peer půjčky jsou takové půjčky, kdy věřitelem není banka, jak jsme tomu zvyklí, ale jednotlivci jako fyzické osoby. Existuje několik platforem, ke kterým se jako investor můžete dostat. Ze zahraničních je to například www.lendingclub.com. Z těch dostupných v česku pak třeba www.bankerat.cz. Nevýhodou zatím všech vyloženě českých platforem je nemožnost kolektivního investování (na jednu půjčku se skládá např. 100 investorů) a tedy i horší diverzifikace, která je při poměrně vysoké rizikovosti důležitým faktorem.

Faktoring se obvykle nazývá postupování krátkodobých pohledávek, což bývá chápáno jako pohledávky s dobou splatnosti do 90ti dní. Dodavatel však nezačne s bankou jednat až ve chvíli, kdy mu pohledávky vzniknou, ale již ve chvíli, kdy ví, že mu v budoucnu bude u jednoho subjektu vznikat pohledávek více. Ve faktoringové smlouvě se pak zaváže, že je bude bance postupovat, a ta mu za to bude vyplácet určitou poměrnou část z jejich výše.

Částka, kterou faktor za postoupenou pohledávku vyplatí, je značně variabilní v závislosti na konkrétní pohledávce. Záleží na bonitě dlužníka, době splatnosti pohledávky, momentální úrokové míře, ale i třeba na celkové struktuře pohledávek. Zpravidla je levnější využít faktoring pro méně větších pohledávek než pro více malých, jelikož tím vzniká bance více administrativních nákladů. Je tedy složité určit nějakou obvyklou poměrnou část, ale zpravidla se výše faktorem vyplacené částky pohybuje v rozmezí 60 – 90 % postoupené pohledávky. Zbytek si banka ponechá ve formě diskontu, který se odvíjí od úrokových sazeb na mezibankovním trhu (např. PRIBOR), své ziskové marže a poslední část jde konečně na administrativní a ostatní náklady.

Propojením předchozích dvou systémů vznikají www.investaukce.cz. Jedná se tedy o portál, na kterém můžete dražit pohledávky, 30-120 dní před splatností, za velkými společnostmi. Společnost tak získá pracovní kapitál a vylepší si cashflow. Investor za to dostává úrok okolo 10% p.a. Narozdíl od bankovního faktoringu jsou tyto pohledávky rozděleny na menší obchodovatelné jednotky a investor se nemusí zavazovat k dlouhodobému financování jen jedné společnosti a může proto investovat již s poměrně nízkým kapitálem od cca 100.000 Kč.

Faktury obchodované na portále investAukce musí být za bonitním a velkým odběratelem. Ten je zde v pozici dlužníka a jeho bonita určuje bonitu pohledávky.

Základní kritéria hodnocení odběratele:

 • Dlužník s ratingem A podle služby Lustrator ratingové společnosti Bisnode ČR, a.s.
 • Dlužník s obratem minimálně 100 mil. Kč.
 • Dlužník s průhlednou vlastnickou strukturou.
 • Dlužník se sídlem v rámci EU.
 • Dlužník nesmí mít délku splatnosti závazku delší než 90 dní.
 • Dlužník neplatí závazky déle než 15 dní po splatnosti.
 • Dlužník musí mít čistý insolvenční rejstřík.
 • Dlužník nesmí být předlužený – závazky nepřesahují aktiva.

Pokud se i přesto stane, že dlužník nezaplatí, postupuje se následovně:

 • Prvních 60 dní po datu splatnosti investAukce komunikují s odběratelem ve spolupráci s klientem a snaží se problém vyřešit.
 • Pokud je pohledávka pojištěná a odběratel 60 dnů po splatnosti nezaplatí, nastává přihlášení k pojistnému plnění.
 • V případě, že pohledávka není pojištěná, dojde ke zpětvzetí dané pohledávky, tzv. regresnímu faktoringu. Financovaná částka bude nárokovaná po klientovi.
 • V případě nesrovnalostí rozhodne rozhodčí soud tak, aby byla zachována maximální rychlost při ochraně investic investorů.

S poměrně příjemným zhodnocením peněz o přibližně 10% ročně se samozřejmě pojí rizika. Především je to riziko kreditní, protože invest Aukce jsou poměrně malá a nezaběhlá služba a nevíme, co od nich lze očekávat. Dalším rizikem je nevůle nebo neschopnost firem faktury splácet.

Pokud se i přes určitá rizika investor rozhodne zhodnocovat kapitál pomocí tohoto nástroje, musí se zaregistrovat. Při registraci vyplní pár osobních údajů a je pak kontaktován zaměstnancem investAukcí na podrobnější informace co se například averzi k riziku a původu peněz týče.

Po úspěšné registraci dostanete přihlašovací údaje a dostanete se k jednotlivým aukcím. V popisu každé aukce je nominální hodnota faktury, její splatnost, historie příhozů, kdy vyhrává vyšší částka s nižším úrokem. Dále je k nahlédnutí scan předávacího protokolu a faktury samotné. Ač investAukce slibují, že financují jen velmi bezpečné případy, není od věci si obě dvě firmy proklepnout, podívat se na jejich výroční zprávu, zjistit si platební morálku a nahlédnout do registru dlužníků.

Po vyhrané aukci investor uzavírá smlouvu o postoupení pohledávky a investor se tak stává postupníkem. Investor poté odešle peníze na účet investAukcí, které jsou registrovaným subjektem ČNB, a investAukce poté přepošlou peníze postupiteli, neboli firmě, která čeká na zaplacení faktury.

Jakmile nastane doba splatnosti, posílá dlužná firma peníze opět na účet investAukcí, která z nich vyplatí investora i s úrokem, svoje administrativní poplatky a zbytek dopošle postupiteli.

Zdroje:
http://www.mesec.cz/clanky/jak-vam-muze-poslouzit-faktoring-nebo-forfaiting/
http://investaukce.cz/