Rozhovor s řečníky ČIK - Jiří Dopita

1238x přečteno

Jiří je analytikem ve společnosti ​Verdi Capital​, která se zabývá správou aktiv. V minulosti působil jako investiční analytik ve společnosti AAKON Capital. Jiří vystudoval obor Finance, finanční trhy a bankovnictví na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. V průběhu svých studií byl aktivním členem vedení Klubu investorů, kde měl na starosti organizaci přednášek s předními českými finančníky a investory. Zaměřuje se na západní trhy a při analýze společností využívá převážně fundamentální analýzu.

Pátý ročník České investiční konference se uskuteční 19. a 20. listopadu 2018 v hotelu Pyramida v Praze. Více informací o konferenci naleznete na www.ceskainvesticnikonference.cz.

Můžeš nám říci, kdy jsi poprvé objevil investování do akcií? Pamatuješ si svou první investici? Jak dopadla?

O investování do akcií jsem se začal zajímat až po nástupu na vysokou školu. Ve druhém ročníku bakalářského studia jsem začal navštěvovat přednášky organizované Klubem investorů, kde jsem získal základní znalosti o investování, které jsem poté při studiu dále prohluboval praxí ve společnosti AAKON Capital a četbou knih. Své peníze jsem začal investovat až po ukončení práce pro AAKON Capital, aby mne to neustále nutilo trhy sledovat i v době, kdy jsem nebyl v této oblasti pracovně aktivní. Mou první investicí do akcií bylo portfolio přibližně 20 firem z USA a západní Evropy, které jsem znal z práce. Během prvního roku jsem vydělal přibližně 4 %, za stejné období americký S&P 500 poklesl o 0,5 %. 
 
Můžeš nám ve stručnosti popsat svůj současný investiční přístup?

Považuji se za hodnotového investora. Vyhledávám firmy, které se většinou obchodují levněji než trh, jsou ziskové a generují dostatek volné hotovosti, kterou mohou využít pro svůj další rozvoj nebo ji vyplatit akcionářům. Hodně se také dívám na výnosnost investovaného kapitálu (Return On Invested Capital – ROIC) a marže firmy. Mám několik scénářů, kdy se o firmy zajímám více a uvažuji o jejich koupi: 1. Stabilní a vysoký ROIC s rozumnou valuací – pokud si myslím, že je ROIC udržitelný, může to být dobrá dlouhodobá investice 2. Cyklický ROIC s poměrně vysokým dlouhodobým průměrem – snažím se nakoupit tyto firmy v nepříznivé fázi cyklu, jelikož se investoři chovají emociálně a valuace díky tomu oscilují více, než je racionálně ospravedlnitelné 3. Nízký ROIC, ale věřím v lepší budoucnost – na základě důkladné fundamentální analýzy věřím, že se profitabilita a výsledky firmy zlepší a že trh tento fakt plně nedoceňuje 4. Nízký ROIC, ale nastala tzv. speciální situace – speciální situace stlačí cenu akcií na úrovně, které se mi zdají z dlouhodobého pohledu příliš pesimistické (například emisní skandál automobilky Volkswagen, kolaps ceny ropy na přelomu roků 2015/2016) 
 
Byl vždycky stejný nebo se postupně vyvíjel?

Na začátku investování jsem sázel spíše na známější větší firmy a s analýzou jsem nešel tolik do hloubky jako dnes. Dnes analyzuji firmy daleko důkladněji, snažím se myslet více dopředu a v širších souvislostech. Základ je ale pořád stejný, sázím na fundamentální analýzu, kterou začínám na úrovni firmy (bottom-up přístup). Navíc se neustále snažím vzdělávat četbou knih a odborných článků. 
 
Můžeš nám trošku detailněji popsat posloupnost jednotlivých kroků v rámci tvého investičního procesu?

Základem je generace investičních nápadů. Pokud firmu zhodnotím jako zajímavou k detailnější analýze, přečtu si výroční zprávy a prezentace firmy, případně externí analýzy od bank/brokerů, abych pochopil byznys firmy a segment, ve kterém firma podniká. Poté se snažím definovat a zanalyzovat hlavní faktory ovlivňující tržby a profitabilitu firmy. Nakonec si udělám valuaci firmy, kdy používám jak absolutní (DCF), tak relativní (porovnání valuačních násobků) metody.  
 
Jakým způsobem hledáš investiční příležitosti?

Investiční nápady generuji několika způsoby. Základní pomůckou je kvantitativní screener, kdy na základě různých ukazatelů řadím a boduji firmy z vybraných indexů a ty, které vychází nejlépe, dále analyzuji. Dalším zdrojem nápadů jsou konference, kde firmy prezentují samy sebe nebo kde investoři prezentují své investiční nápady. Poté pravidelně čtu kvartální dopisy známých hodnotových investorů, kde kromě svého celkového pohledu na trhy a jejich výkonnosti často zmiňují i své nové investice nebo komentují investice stávající. Navíc se snažím každý den sledovat novinky, které se dějí v ekonomice a na trzích. Zajímavým zdrojem nápadů jsou i konverzace s investory, které osobně znám, kdy si navzájem vyměňujeme poznatky a dáváme tipy na nové investice. 
 
Jakou akcii ze svého portfolia považuješ v současnosti za nejvíce podhodnocenou a o kolik procent se zhruba nachází pod tvým odhadem vnitřní hodnoty? Co si myslíš, že je příčinou podhodnocení a trhy to ignorují?

Za nejvíce podhodnocené považuji akcie dánské společnosti Pandora. Akcie se propadly od svého maxima v roce 2016 o více než 60 % a momentálně se obchodují za méně než 8násobek čistého zisku na akcii. Firma nedostála očekáváním trhu, navíc letos po horších než očekávaných výsledcích snížila svůj výhled na letošní rok. Za horšími výsledky stojí především přívěsky na náramky (tzv. charms), které v minulém roce stále tvořily 57 % tržeb společnosti. Společnost si je závislosti na jednom typu šperku vědoma a snaží se aktivně diverzifikovat do kategorií, kde má dnes menší zastoupení, jako jsou například náušnice nebo prstýnky. V těchto kategoriích se jim tržby zvyšovat stále daří. Dle mého názoru je trh příliš zaměřen na krátkodobou výkonnost a neodměňuje společnost za kroky vedoucí k vyšší produktové diverzifikaci. Pokud společnost udrží marže na stávajících úrovních a bude pokračovat v alespoň mírném růstu tržeb, věřím, že hodnota akcií se může při zlepšeném sentimentu investorů z dnešních úrovní zdvojnásobit.

Autor: redakce