J.P. Morgan začal pokrývat LEVI s doporučením nadvážit a cílovou cenou ke konci letošního roku nastavenou na 26 dolarů. Banka poukazuje na 165 letou historii firmy, která jako první přišla na trh s modrými džínsy. Měla by prý mít konkurenční výhodu a schopnost expandovat. Analytici banky také tvrdí, že tržby firmy by měly do roku 2021 růst ročně v průměru o 6,6 %. Zvyšování ziskových marží by pak mělo vést k tomu, že čisté zisky se budou v tomto období zvyšovat minimálně o 10 % ročně.

Mezi společnosti, které začaly s pokrýváním LEVI, patří i Telsey Advisory Group, které se líbí finanční síla firmy i její výhled. Doporučení tak byla nastaveno na kupovat s cílovou cenou na 28 dolarech za akcii. LEVI podle TAG dokázala, že je schopná růst, její finanční pozice je silná, a to samé platí o její tržní pozici. K tomu je pozitivem stále více diverzifikovaný byznys model a v neposlední řadě TAG poukazuje na talent ředitele firmy Charlese Bergha. Ten přišel v roce 2011 a předtím pracoval 28 let pro Procter & Gamble Company. ”

Historická čísla ukazuje následující tabulka. Tržby za posledních pět let rostly v průměru o 5,7 %, očekávání JPM jsou tu tedy nad tím, co firma dokázala v nedávné historii. Soustavně se zvyšuje i ziskovost a hlavně schopnost generovat hotovost, a to jak na provozní úrovni, tak po investicích (dáme-li stranou výjimečný rok 2017):

Kapitalizace LEVI se nyní pohybuje na 9 miliardách dolarů. S betou na hodnotě jedna ospravedlní současnou kapitalizaci dlouhodobý růst toku hotovosti ve výši 5,3 % ročně. Tedy zhruba onen standard růstu tržeb z posledních pěti let. Abychom si dovedli konkrétně představit, jak je nyní trhem laťka nastavena, stačí pohlédnout na následující graf. Ten ukazuje onen „5,3 %“ scénář růstu volného toku hotovosti (tedy toho, co zbude po investicích a v případě konstantního zadlužení a nulových akvizic může být vypláceno akcionářům, či pro ně zhodnocováno):

Pokud by firma dosáhla na očekávání od JPM (10 % růst ziskovosti), je její akcie fundamentálně hodně atraktivní. A ze světa neuvěřitelné hodnoty na nás pak promlouvá analytický konsenzus na Business Insider. Podle něj by totiž firma měla do tří let na volném toku hotovosti vydělat 480 milionů dolarů. Tedy zhruba dvojnásobek toho, co vydělává nyní a částku, která se v grafu nepřibližuje ani za deset let.

Pokud bychom jen tak pro zajímavost předpokládali, že tyto optimistické projekce se naplní (a po roce 2022 klesne tempo růstu toku hotovosti na 5 %), tak současná hodnota tohoto cash flow dosahuje téměř 17 miliard dolarů. Pak bychom tu možná hovořili o nejatraktivnější nudné akcii na trhu. Určitě pak můžeme potvrdit, že firma má velmi silnou rozvahu (poměr čistého dluhu k EBITDA je o něco málo vyšší než 1). LEVI má navíc prostor pro navyšování dividend, protože ty se spolu s odkupy pohybují znatelně pod volným tokem hotovosti (a dluhy tu skutečně snižovány být nemusí). Za pozornost pak stojí i to, že v roce 2018 dosáhla návratnost investic více než 16 % a návratnost vlastního jmění více než 30 %. Prostě slušný oddíl.

Autor: Jíří Soustružník