Podle průzkumu National Association for Business Economics má 10 % ekonomů za to, že recese přijde již v tomto roce, ale 42 % z nich vidí její příchod v roce 2020. Jiní ale tvrdí, že délka expanze nijak nesouvisí s pravděpodobností recese. Portier ovšem říká, že jeho výzkum ukazuje opak. Ekonom na základě analýzy dat z období po druhé světové válce tvrdí, že „existuje konzistentní důkaz vztahu mezi stářím expanze a pravděpodobností recese“. Například u expanzí, které trvají jen pět čtvrtletí, je tak pravděpodobnost recese asi 10 %. Nicméně u expanzí trvajících 35 čtvrtletí se již pravděpodobnost zvyšuje na 30 – 40 %. Pravděpodobnost recese do dvou let je pak v prvním případě 25 – 30 %, zatímco ve druhém již 50 – 80 %.

Detailnější pohled na závislost pak ukazuje, že v období mezi 8 – 25 čtvrtletími expanze je vztah mezi její délkou a pravděpodobností recese negativní. Podle ekonoma to může být odrazem toho, že v tomto období má expanze „nejhlubší kořeny“. Po něm má ale ekonomika tendenci prohlubovat nerovnováhy a tudíž se vrací negativní vztah mezi délkou expanze a pravděpodobností recese.

Portier také nachází důkazy pro tvrzení, že „propad zasévá semeno boomu a naopak“. Tento pohled říká, že během expanze se hromadí nerovnováhy, které mohou mít finanční povahu či mohou přicházet z reálné ekonomiky. Zástupcem první skupiny mohou být příliš vysoké dluhy, zástupcem druhé zase nadměrné investice do výrobních kapacit. Právě tyto mechanismy pak mohou vysvětlovat, proč pravděpodobnost recese roste s tím, jak expanze stárne.

Tento vztah ale nelze chápat deterministicky – nelze hovořit o tom, že po určité době trvání expanze je pravděpodobnost recese 100 %. Nicméně v současné době existuje podle ekonoma řada důvodů k obavám, včetně zpomalení čínské ekonomiky či inverze výnosové křivky. A i bez těchto vnějších faktorů sama délka expanze naznačuje, že pravděpodobnost recese v následujících dvou letech je větší, než byla před rokem nebo dvěma.

Zdroj: VoxEU