Investing in Hedge Funds and Alternative Investments


24.2.2016 000 19:40
VŠE RB 209, Praha

  Odkaz na událost

Klub investorů Vás srdečně zve na přednášku o “Investing in Hedge Funds and Alternative Investments”. Naše pozvání přijal pan Mark Cachia z Infinity Capital. Přednáška bude trochu netradičně v anglickém jazyce.

Mark Cachia je generálním ředitelem Infinity Capital. Před příchodem do Infinity pracoval v Erste Group Bank jako CIO a ředitel sekce alternativních investic, kde měl na starosti řízení investičních strategií Erste Group včetně fund-of-funds a seedingu. Má rozsáhlé zkušenosti s téměř všemi investičními strategiemi hedge fondů. Před příchodem do Evropy působil ve vícerých společnostech na Wall Street zaměřujících se na investování do hedge fondů a obchodování se státními dluhopisy pro institucionální investory. Mark absolvoval Boston College summa cum laude. Infinity Capital, o.c.p., a.s. se zaměřuje na správu portfolií, vyhledávání oportunitních investic a projektové financování. Portfolio společnosti tvoří fond kvalifikovaných investorů, projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energií a real estate. Mezi klienty Infinity Capital patří osoby s vysokým investovatelným kapitálem (tzv. high net worth individuals), institucionální investoři a family offices.

Místnost: RB 209


Článek z přednášky ZDE.

Klub investorů would like to invite you to our lecture about “Investing in Hedge Funds and Alternative Investments”. Our guest will be Mark Cachia from Infinity Capital.

Mark Cachia is the CEO of Infinity Capital. Prior to joining Infinity he worked at Erste Group Bank as CIO and Director of alternative investments, where he was responsible for the management of investment strategies including Erste Group's fund-of-funds and seeding. He has great experience with almost all investment strategies of hedge funds. Before coming to Europe, he worked in multiple companies on Wall Street, focusing on hedge fund investing and trading in government bonds for institutional investors. Mark graduated from Boston College, summa cum laude. Infinity Capital, o.c.p., Inc. focuses on portfolio management, searching Opportunity investments and project financing. The company's portfolio consists of qualified investors, projects in renewable energy and real estate. Among the clients of Infinity Capital are people with high investable capital (ie. High net worth Individuals), institutional investors and family offices.

Room: RB 209