Business Analyst (Groupon)

Pale Fire Capital | Praha, Brno

Full-time

Kultura v Pale Fire Capital je postavena na odvaze, ambici a je také silně meritokratická - umožňuje tedy nejschopnějším lidem rychlý růst. Za poslední roky u nás dostalo příležitost nespočet šikovných lidí, jejichž společným jmenovatelem je strukturovanost, intelektuální zvědavost, pracovitost a schopnost rychle se učit. Tato pozice není přímo v týmu PFC, ale v rámci Grouponu. Na různé projekty hledáme špičkové business analytiky se zkušenostmi ze zahraničí a private equity společností.

🚀 Co tě u nás čeká?

 • Analýzy opravdu nejrůznějšího druhu - od analýz trhu pro niche software v ČR až po světové kapitálové a komoditní trhy.
 • Jak kvalitativní analýzy na základě rozhovoru s jednotlivci, tak práce s daty a následná kvantitativní analýza za pomoci regrese a vizualizace.
 • Proaktivní scoutování akviziční příležitosti po celém světě.
 • Musíš chtít jít 'extra mile' a získávat si proaktivně data/info nejrůznějšími způsoby.
 • Práce s různými lidmi napříč portfoliem  - problem solving přístup, práce s finančními daty, ...

📝 Požadavky na roli:

 • Zkušenost s rolí Business analyst či Consultant z VC, private equity a podobně. Profilově podobné lidi jako je náš Tomáš.
 • Perfektní znalost Excel/Google Sheets a pokročilá práce s daty ve smyslu datové analýzy (Power BI, R, …).
 • Angličtina na úrovni C1.
 • Schopnost z čísel vyčíst jejich význam a navrhnout kroky vycházejících z dat.
 • Schopnost analyzovat problém a schopnost zmapovat konkurenci a navrhnout řešení.
 • Organizační schopnosti a dotahování věcí do konce.
 • Samostatný a motivovaný přístup, proaktivita v rámci plnění úkolů.
 • Umění řešit problémy v rámci analýz a zpracování dat, umění vyhledávat informace a schopnost poradit si i s náročnými zadáními.
 • Pečlivost, dodržování deadlinů a zaměření se na čísla a akční kroky plynoucí z analýz.
 • Schopnost rychle se zorientovat v různých problematikách, rychle se naučit novému a umění vyhodnotit klíčové informace.
 • Schopnost efektivní komunikace s různými typy lidí včetně asertivity a důslednosti.
 • Časová flexibilita - bude potřeba být k dispozici i po 17:00.

🔍 Co u tebe hledáme?

 • Startupový mindset - důraz na zjednodušování, focus na hotové úkoly a posouvání se v krátkých intervalech kupředu, hledání řešení a rychlá adaptace na měnící se podmínky.
 • Ambici něco vybudovat - projekty v portfolio jsou velké a dlouhodobé a během krátké doby je zde možnost rychlého posunu na vyšší roli či v budoucnu do jiné firmy.
 • Týmovost - pracujeme sladěně, krok po kroku a posouváme se společně, pomáháme si a víme, že úspěch bude společný.
 • Učení se - musíš se umět rychle adaptovat na změny v projektu, komunikovat s různými typy lidí, poučit se z chyb a přicházet s nápady.
 • Nasazení a drive - hledáme ty, které práce baví, rádi se učí a nebojí se jít do velkých projektů a extrémním impaktem.
 • Práce s čísly - zaměření na výsledek, schopnost vyhodnotit svou práci a nastavit dílčí cíle, využívat XLS a další nástroje je něco, co ti v našem prostředí pomůže.
 • Angličtina - většina komunikace probíhá v angličtině a to jak písemně, tak ústně.
 • Primárně hledáme stejný mindset, nadšení, ambice, stejné hodnotové naladění než sáhodlouhé zkušenosti. Rádi dáváme příležitost ke startu kariéry.

👥 Jaký je tým?

 • Členové našeho týmu mají v DNA úspěch, baví je řešit náročné úkoly a mají touhu vylepšovat sebe sama i svoje okolí.
 • Ceníme si upřímnosti, morální rovnosti, ambicióznosti a chytrosti.
 • Z velké části fungujeme virtuálně, ale preferujeme hybridní model fungování vzhledem k potřebě velké míry kooperace a agility. To se nám vždy osvědčilo.
 • V týmu máme TOP lidi, kteří se podíleli na transformacích menších a větších firem, zastávali role jako CEO nebo COO a mají opravdu seniorní zkušenosti.
 • Fungování jako ve startupu - rychlost, inovace, nápady, úzká spolupráce a jeden cíl za kterým společně jdeme.
 • Více o nás zjistíš například v rozhovoru s Dušanem Šenkyplem.

💬 Jak probíhá výběrko?

 • Ozvi se nám na inzerát a ideálně vedle CV/LinkedIn pošli i motivační dopis, kde shrneš proč tě role zaujala a co kam míříš.
 • Poté si zavoláme cca na 15-30 minut a pokud si budeme rozumět, dostaneš zadání na doma
 • Po zadání následuje pohovor a poté nabídka.

📧 Are you interested? Send us your CV to Petra Nulíčková (petra@palefire.com)