1. 1. 2024

EMUN Investiční výhledy 2024

Na Pražském hradě, v reprezentativních prostorách Lobkowiczkého paláce, se konala další velkolepá akce. Tentokrát se mnozí čeští a zahraniční investoři, ekonomové a podnikatelé sešli na konferenci „Investiční Výhledy 2024“, pořádané společností EMUN, která se zabývá strategickou správou a diverzifikovanou alokací investic svých klientů. Mezi přednášejícími i diváky rezonovala témata zaměřená na domácí scénu, „zelenou ekonomiku“, makroekonomické trendy i výhledy světového hospodářství v roce 2024. Mezi návštěvníky se objevili  zástupci ČNB, analytici soukromých společností i zástupci globálních velikánů investičních skupin jako BlackRock a Blackstone. 

hlavní sál Lobkowiczkého paláce


Ve 14:15 zahájil Luboš Mokráš, investiční analytik PPF Banky, přednášku věnovanou predikcím pro rok 2024. Poté převzal slovo Vojtěch Benda, bývalý člen bankovní rady ČNB, aby přiblížil problematiku vlivu rozpočtové disciplíny na úrokové sazby a CZK. Zachovat korunu nebo přijmout euro? To je ve společnosti aktuální, často diskutované, až kontroverzní téma. Ve svém novoročním projevu ho například zdůraznil i prezident Petr Pavel. Na akci viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová prezentovala názor, že ideální pro přechod do eurozóny by byl kurz okolo 20 korun za euro. K tomu ale máme (s kurzem téměř 25 korun k lednu roku 2024) daleko. “To by se exportérům moc nelíbilo,” zakončila debatu vtipnou poznámkou moderátorka prvního bloku konference. 

Po krátké přestávce se na pódium dostal první anglicky mluvící host. V českém prostředí se taková návštěva často nevidí; jednalo se totiž o directora pro CEE region skupiny BlackRock, Matthiase Zeinitzer. Všichni proto velmi pozorně naslouchali jeho slovům. Martin Lück mj. představil aktuální změny v sestavování investičních portfolií.  Koukali jsme se s ním mimo jiné na změny v globálních investorských trendech a preferovaných způsobech získávání kapitálu firem v dnešní době. 

Přechod na další formy získávání peněz byl podrobněji představen hned v následující přednášce od Chrissy Švejnar ze společnosti Ares Management. Takzvaný Soukromý úvěr (ang. Private credit) se v USA – na nejrozvinutějším finančním trhu světa – stal více populárním od finanční krize v roce 2008. Soukromý úvěr je takový, který nebankovní věřitel poskytuje společnostem (obvykle malým a středním podnikům), jež nemají investiční rating. Slouží tak jako dobrý diverzifikátor v portfoliu soukromých trhů, protože dluh je méně korelován s akciovými trhy. 

Ve zběsilé honbě za ziskem mnohdy zapomínáme, že ze všech alternativ alokace aktiv, nemusí akcie v průměru přinášet nejvyšší výdělek. Ukazuje se, že odvětví soukromého kapitálu (ang. private equity) má celkově nejvyšší průměrnou návratnost investic, v porovnání s hedgeovými fondy, dluhopisy, rizikovým kapitálem a akciovými fondy. Tuto opomíjenou skutečnost nám připomněl CIO společnosti EMUN, Leoš Jirman. Mimo jiné poukazoval na zásadní důležitost diverzifikace finančních portfolií. Kovidová krize nastartovala období de-globalizace. Z outsourcingu (např. v jižní a východní Asii) přesouvají firmy výrobu blíže svým centrálám. Roste tak podpora místních evropských a amerických podniků a zvyšují se investice do domácích výrobních kapacit. 

Spolu s tématy globalizace a digitalizace byla diskutována v poslední době často zmiňovaná dekarbonizace, o které mluvil další z přednášejících hostů, zástupce společnosti Blackstone. My dnes již víme, že pro dosažení net-zero emisí skleníkových plynů do roku 2050 musíme změnit náš přístup. Abychom byli schopni jednoho dne říci, že jsme dosáhli vysněného cíle, bude se muset množství investic směřujících do udržitelných zdrojů několikanásobně zvýšit. 

Program konference uzavíral Filip Savi, partner EMUN, který shrnul témata, která zazněla během večera v prezentaci věnované strategické a taktické alokaci. Zdůraznil především pokračující atraktivitu investic v třídách Fixed Income & Credit a privátní infrastruktuře – obě třídy totiž profitují z prostředí vyšších sazeb a inflace v kombinaci s nižším ekonomickým růstem.

Po závěrečném slovu zakladatele společnosti EMUN, Petra Laštovky následoval raut. Ideální příležitost prodiskutovat a shrnout dojmy z této mimořádně vydařené akce. V dnešní politicky i ekonomicky extrémně turbulentní době je možnost vyslechnout různé názory ekonomů a investorů mimořádně cenná a přínosná. Jakým směrem se nakonec bude světová i česká ekonomika vyvíjet nevíme. Nicméně je jasné, že rok 2024 přináší nejistoty. Ať už se bude jednat o volby v USA, pokračující de-globalizaci světové ekonomiky nejistou situaci na akciových trzích nebo těžko předvídatelné tahy na „šachovnici” centrálních bank. 

Barbora Jelínková a Juliia Mosiichuk navštívily konferenci za Klub Investorů.


související odkaz:

https://www.emun.cz/cz/clanek/194/konference-emun-investment-outlook-2024

záznam na YouTube z první části akce:

https://www.youtube.com/watch?v=fRI8VALWfPI